Na vsebino

Register menic, protestiranih zaradi neplačila

Splošno


Register menic, protestiranih zaradi neplačila (RPM), je enotni javni register, v katerega notarji vpisujejo v skladu z zakonom, ki ureja menico, podatke o napravljenih protestih menic zaradi neplačila, če so menice izdali gospodarski subjekti.

RPM omogoča preverjanje, ali gospodarski subjekt kot dolžnik izpolnjuje svoje obveznosti, ki izvirajo iz izdanih menic, kar povečuje varnost poslovnega okolja.

AJPES uporabnikom spletnega portala zagotavlja brezplačne vpoglede v javne podatke o napravljenih protestih menic zaradi neplačila prek aplikacije eRPM. Uporabniki lahko na podlagi vnosa iskalnih pogojev pridobijo podatke o datumu napravljenega protesta, višini obveznosti dolžnikov, morebitnih delnih poplačilih menične obveznosti itn.

Podatki se v RPM vpišejo z dnem naprave protesta, v registru pa se hranijo še dve leti od datuma napravljenega protesta (razen v primeru predčasnega poplačila obveznosti, ko se podatki izbrišejo pred navedenim rokom).

Vir podatkov: notarji

Osveževanje: sproti (on-line).

Kaj je eRPM?

eRPM je spletna aplikacija na portalu AJPES, ki omogoča:

 • notarjem vpis podatkov o napravljenem protestu menic v Register menic, protestiranih zaradi neplačila (RPM);
 • vsem zainteresiranim uporabnikom vpogled v podatke o opravljenih vpisih menic, protestiranih zaradi neplačila.

Pogoji za uporabo eRPM

Za opravo vpisa podatkov v RPM notarji potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo (KDP), poizvedovalci po podatkih pa vpogledujejo v podatke RPM le na podlagi predhodne (brezplačne) registracije na portalu AJPES.

eRPM ima dve funkciji:

 • Iskalnik protestiranih menic:
  • z eno registracijo na spletnem portalu lahko uporabnik išče podatke za več poslovnih subjektov oziroma meničnih dolžnikov;
  • vpogled v podatke je brezplačen.
 • Elektronsko posredovanje podatkov:
  • ta funkcija je namenjena notarjem za opravo vpisa podatkov o protestiranih menicah zaradi neplačila;
  • za uporabo tega dela aplikacije je potreben KDP. Ker vpis v RPM v skladu z določili Zakona za preprečevanje zamud pri plačilih (ZPreZP) lahko opravi le notar, notarju predhodno ni potrebno pošiljati nobene vloge;
  • oprava vpisa podatkov v register protestiranih menic je brezplačna.

Uporaba eRPM

Po kliku na gumb eRPM se odpre iskalnik po podatkih v RPM.

porabniki pridobijo podatke o protestiranih menicah posameznega poslovnega meničnega dolžnika na podlagi vnosa iskalnih pogojev. Po kliku na povezavo »Prikaži protestirane menice« pri posameznem dolžniku, se na zaslonu izpišejo zbirni podatki o obveznostih in poplačilih pri posameznem protestu menice. Podrobni podatki se prikažejo po kliku na povezavo »Št. protesta xxx«.

Za novo iskanje uporabnik v levi pasici zaslona ponovno izbere »Iskalnik protestiranih menic«.

Do dela aplikacije, ki notarjem omogoča vpis podatkov o posameznem protestu menice, notar pride s klikom na izbiro »Elektronsko posredovanje podatkov« v levi pasici zaslona. Preden aplikacija ponudi prazen obrazec za vnos podatkov, mora notar izbrati svoj KDP, s katerim bo potrdil vpisane podatke.

Po izbiri KDP se na zaslonu pojavi obrazec zahteve, v katero:

 • vpišete podatke o meničnem dolžniku, in sicer:
  • vpišete davčno številko (DŠ) in kliknete na povezavo »Izpolni ostale podatke«. Na zaslonu se pojavi spisek poslovnih subjektov z vpisano DŠ, s klikom na okvir s podatki želenega poslovnega subjekta izberete ta poslovni subjekt, njegovi podatki se nato iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) prenesejo v vnosna polja;
  • če dolžnik nima DŠ v Republiki Sloveniji, kliknete na povezavo »Dolžnik nima davčne številke« in ročno vnesete vse zahtevane podatke o meničnem dolžniku;
 • vpišete podatke o menici;
 • s klikom na gumb »Oddaj« se vam na zaslonu izpišejo vneseni podatki. Če so podatki pravilni, jih oddate s klikom na gumb »Podatki so pravilni - oddaj«, sicer kliknite na gumb »Nazaj« in podatke popravite;
 • seznam uspešno vpisanih protestov menic je dosegljiv s klikom na izbiro »Oddane protestirane menice« v levi pasici;
 • za vnos novega protesta v levi pasici izberete »Elektronsko posredovanje podatkov«.

Vse podatke vpisujete v okenca iskalnikov oziroma obrazca za vnos podatkov o protestu menice. Če ne vnesete vseh zahtevanih podatkov, vas aplikacija na to opozori. Z naslednjim korakom lahko nadaljujete šele, ko izpolnite vse zahtevane podatke. Povezave so obarvane z modro barvo in podčrtane. Gumbi, ki omogočajo sprožitev posamezne aktivnosti, so obarvani modro in se nahajajo pod vnosnimi polji.

Tiskanje

Tiskanje je možno z uporabo tiskalnih funkcij brskalnika.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?