PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Nadomestila za vpis in izpis podatkov o zastavljenih premičninah ter njihova ponovna uporaba
Vstop v aplikacijo

eRZPP

  • iskanje po premičninah
  • iskanje po poslovnih subjektih

Višina in roki plačila nadomestil za vpis in izpis podatkov iz Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljevanju: register) so določeni v členih 49 do 52 Uredbe o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Ne glede na določbe Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v 188. členu določa, da so vpisi, izpisi oziroma izbrisi v registru za davčni organ brezplačni.

Na podlagi 13. člena Zakona o sodiščih (ZS) so vpisi, izpisi oziroma izbrisi v registru za sodišča brezplačni.

Na podlagi 5. točke 291. člena in 10. točke 384. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) so vsi podatki za stečajnega upravitelja brezplačni.

Zap.
št.

Storitev

Osnova za obračun

Nadomestilo

 Rok in način plačila

       v točkah* v EUR brez DDV v EUR z 22 % DDV  

1.

VPIS PODATKOV

1.1

Vpis podatkov o novi terjatvi in podatkov o premičninah, zastaviteljih, upnikih in dolžnikih, ki se nanašajo na to terjatev (1. odst. 51. čl. Uredbe o RZPP)

vpis vseh podatkov na podlagi 1 zahteve

100

41,73

50,91

- predlagatelj zahteve za vpis notarju: najpozneje ob vložitvi zahteve
- notar AJPES: enkrat na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES

1.2

Vpis spremembe že vpisanih  podatkov ali naknadni vpis novih podatkov o premičninah,  zastaviteljih, upnikih in dolžnikih, ki se nanašajo na isto že vpisano terjatev (1. odst. 51. čl. Uredbe o RZPP)

vpis spremembe vseh podatkov ali naknadni vpis vseh novih podatkov na podlagi 1 zahteve

50

20,87

25,46

- predlagatelj zahteve za vpis notarju: najpozneje ob  vložitvi zahteve
- notar AJPES: enkrat  na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES

1.3

Vpis podatkov o novi terjatvi in podatkov o premičninah, upnikih in dolžnikih, ki se nanašajo na to terjatev (3. odst. 51. čl. Uredbe o RZPP)

vpis vseh podatkov na podlagi 1 zahteve   

20

8,35

10,19

drug upravičenec: enkrat na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES  

1.4

Vpis spremembe že vpisanih   podatkov ali naknadni vpis novih,  podatkov o premičninah,  upnikih in dolžnikih, ki se nanašajo na isto že vpisano terjatev (3. odst. 51. čl. Uredbe o RZPP)

vpis spremembe vseh podatkov ali  naknadni vpis vseh novih podatkov  na podlagi 1 zahteve

10

4,18

5,10

drug upravičenec: enkrat na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES  

2.

IZDAJA IZPISKOV IN POTRDIL NA PAPIRJU**

2.1

Izpisek podatkov iz registra    

1 stran papirja   

5

2,08

2,54

najpozneje ob predložitvi vloge za izdajo izpiska  

2.2

Ponovni izpis potrdila o  opravljenem vpisu  

1 stran papirja    

5

2,08

2,54

najpozneje ob predložitvi vloge za izdajo izpiska  

2.3

Izpisek iz zbirke listin registra, ki ga zahteva notar, izvršitelj ali  druga zakonsko pooblaščena  oseba oz. organ 

1 stran papirja    

5

2,08

2,54

najpozneje ob predložitvi vloge za izdajo izpiska   

Izbrisi zadev in vpogledi v podatke registra so brezplačni.
Vpisi in izpisi podatkov na zahtevo davčnih organov in sodišč so brezplačni.
Izpisi na zahtevo stečajnih upraviteljev so brezplačni.

* Vrednost 1 točke (brez DDV) je 0,4173 EUR.
** Elektronski način izdaje izpiskov in potrdil še ni vpeljan, zato AJPES izdaja izpiske in potrdila na papirju.

Storitev

Maksimalno število poizvedb

Cena za 12 mesecev

 

Rok plačila

    v EUR brez DDV

v EUR z 22 % DDV

 

Pridobitev podatka o vozilu - 2.500

2.500

62,50

76,25

pred opravljeno storitvijo

Pridobitev podatka o vozilu - 7.500

7.500

187,50

228,75

pred opravljeno storitvijo

Pridobitev podatka o vozilu - 12.500

12.500

312,50

381,25

pred opravljeno storitvijo

Pridobitev podatka o vozilu - 25.000

25.000

625,00

762,5

pred opravljeno storitvijo

Pridobitev podatka o vozilu - 50.000

50.000

1.250,00

1.525,00

pred opravljeno storitvijo
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?