PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Nadomestila za vpis in izpis podatkov o zastavljenih premičninah ter njihova ponovna uporaba
Vstop v aplikacijo

eRZPP

  • iskanje po premičninah
  • iskanje po poslovnih subjektih

Višina in roki plačila nadomestil za vpis in izpis podatkov iz Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljevanju: register) so določeni v členih 49 do 52 Uredbe o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Ne glede na določbe Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v 188. členu določa, da so vpisi, izpisi oziroma izbrisi v registru za davčni organ brezplačni.

Na podlagi 13. člena Zakona o sodiščih (ZS) so vpisi, izpisi oziroma izbrisi v registru za sodišča brezplačni.

Na podlagi 5. točke 291. člena in 10. točke 384. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) so vsi podatki za stečajnega upravitelja brezplačni.

Zap.
št.

Storitev

Osnova za obračun

Nadomestilo

 Rok in način plačila

       v točkah* v EUR brez DDV v EUR z 22 % DDV  

1.

VPIS PODATKOV

1.1

Vpis podatkov o novi terjatvi in podatkov o premičninah, zastaviteljih, upnikih in dolžnikih, ki se nanašajo na to terjatev (1. odst. 51. čl. Uredbe o RZPP)

vpis vseh podatkov na podlagi 1 zahteve

100

41,73

50,91

- predlagatelj zahteve za vpis notarju: najpozneje ob vložitvi zahteve
- notar AJPES: enkrat na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES

1.2

Vpis spremembe že vpisanih  podatkov ali naknadni vpis novih podatkov o premičninah,  zastaviteljih, upnikih in dolžnikih, ki se nanašajo na isto že vpisano terjatev (1. odst. 51. čl. Uredbe o RZPP)

vpis spremembe vseh podatkov ali naknadni vpis vseh novih podatkov na podlagi 1 zahteve

50

20,87

25,46

- predlagatelj zahteve za vpis notarju: najpozneje ob  vložitvi zahteve
- notar AJPES: enkrat  na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES

1.3

Vpis podatkov o novi terjatvi in podatkov o premičninah, upnikih in dolžnikih, ki se nanašajo na to terjatev (3. odst. 51. čl. Uredbe o RZPP)

vpis vseh podatkov na podlagi 1 zahteve   

20

8,35

10,19

drug upravičenec: enkrat na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES  

1.4

Vpis spremembe že vpisanih   podatkov ali naknadni vpis novih,  podatkov o premičninah,  upnikih in dolžnikih, ki se nanašajo na isto že vpisano terjatev (3. odst. 51. čl. Uredbe o RZPP)

vpis spremembe vseh podatkov ali  naknadni vpis vseh novih podatkov  na podlagi 1 zahteve

10

4,18

5,10

drug upravičenec: enkrat na mesec, v 8 dneh po izstavitvi računa AJPES  

2.

IZDAJA IZPISKOV IN POTRDIL NA PAPIRJU**

2.1

Izpisek podatkov iz registra    

1 stran papirja   

5

2,08

2,54

najpozneje ob predložitvi vloge za izdajo izpiska  

2.2

Ponovni izpis potrdila o  opravljenem vpisu  

1 stran papirja    

5

2,08

2,54

najpozneje ob predložitvi vloge za izdajo izpiska  

2.3

Izpisek iz zbirke listin registra, ki ga zahteva notar, izvršitelj ali  druga zakonsko pooblaščena  oseba oz. organ 

1 stran papirja    

5

2,08

2,54

najpozneje ob predložitvi vloge za izdajo izpiska   

Izbrisi zadev in vpogledi v podatke registra so brezplačni.
Vpisi in izpisi podatkov na zahtevo davčnih organov in sodišč so brezplačni.
Izpisi na zahtevo stečajnih upraviteljev so brezplačni.

* Vrednost 1 točke (brez DDV) je 0,4173 EUR.
** Elektronski način izdaje izpiskov in potrdil še ni vpeljan, zato AJPES izdaja izpiske in potrdila na papirju.

Storitev

Maksimalno število poizvedb

Cena za 12 mesecev

 

Rok plačila

    v EUR brez DDV

v EUR z 22 % DDV

 

Pridobitev podatka o vozilu - 2.500

2.500

62,50

76,25

pred opravljeno storitvijo

Pridobitev podatka o vozilu - 7.500

7.500

187,50

228,75

pred opravljeno storitvijo

Pridobitev podatka o vozilu - 12.500

12.500

312,50

381,25

pred opravljeno storitvijo

Pridobitev podatka o vozilu - 25.000

25.000

625,00

762,5

pred opravljeno storitvijo

Pridobitev podatka o vozilu - 50.000

50.000

1.250,00

1.525,00

pred opravljeno storitvijo
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev in anonimizirano zbiranje podatkov o statistiki uporabe portala. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?