PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Predložitev podatkov RZPP - informacije za upravičence za vpis
Vstop v aplikacijo

eRZPP

  • iskanje po premičninah
  • iskanje po poslovnih subjektih

Ta stran je namenjena vsem, ki so z različnimi predpisi določeni kot upravičenci za vpise v register - notarji, sodišča, izvršitelji, davčni izterjevalci, stečajni upravitelji in druge osebe oziroma organi, določeni z zakonom.

Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih nepremičnin v prvem odstavku 29. člena določa, da se zahteva za vpis v register vloži z uporabo informacijske tehnologije, ob identifikaciji s kvalificiranim digitalnim potrdilom (vložitev zahteve papirno oziroma neposredno na izpostavah AJPES ni možna). Za vložitev zahteve za vpis morajo upravičenci najprej izpolnjevati tehnične pogoje, nato pa zaprositi AJPES za uporabniško ime in geslo, ki omogoča vstop v računalniški program (odjemalec RZPP), preko katerega se opravljajo vpogledi in vpisi v RZPP. 

 Vloga za pridobitev uporabniškega imena in gesla za RZPP 

Izpolnjeno in s strani upravičenca oziroma zakonitega zastopnika upravičenca podpisano vlogo posredujte na naslov: AJPES, Tržaška c. 16, 1000 Ljubljana. 

Odjemalec RZPP - Verzija 1.9.3.1

Novosti:
 

  • popravljen iskalnik v aplikaciji ter na spletu, ki sedaj omogoča bolj ohlapno iskanje po parcelnih številkah (z zapisom številke pred poševnico se prikažejo vsi zapisi za poševnico);
  • vključitev na nov servis dMRVL (MRVL sedaj vrača tudi podatek o registrski oznaki vozila, preverjanje z referenčnimi registri pa deluje na lastnika in ne več na uporabnika vozila);
  • kontrola formata pri vpisu parcelnih številk (vpis opreme in zalog) z namenom, da se onemogoči zapis v formatu, ki je povzročal težave pri preverjanju z referenčnimi registri kot tudi pri iskanju premičnin (npr. presledek na koncu zapisa, minus, vejica, pika…):

 

AJPES je računalniški program RZPP že večkrat izpopolnil. Za upravičence je pomembno, da uporabljajo zadnjo verzijo programa. Zadnja verzija odjemalca (verzija 1.9.3.1) se uporablja od 1. 2. 2018

 

Prenesi aplikacijo RZPP Navodilo za namestitev  Navodilo za delo

Za vsebinska vprašanja pokličite na telefonsko številko (01) 4774 124 ali (01) 4774 137 oziroma jih naslovite na elektronski naslov qyoo-hmen?`iodr-rh,

Za tehnična vprašanja pa pokličite na telefonsko številko (01) 4774 227 oziroma jih naslovite na elektronski naslov qyoo-hs?`iodr-rh.

Tehnične napake se prijavljajo na elektronski naslov  qyoo-hs?`iodr-rh. Vsako sporočilo o napaki naj vsebuje opis napake, postopek, ki ste ga opravljali in čas v katerem se je pojavila napaka. Pri napaki naj bodo navedeni tudi identifikacijski podatki (npr. številka zadeve, ime datoteke, ki se odpira, število premičnin, ki se vpisuje..). Uporabniki lahko za dodatno informacijo pripnejo ekranske slike s ključnimi informacijami (npr. izpis napake).

 

Višina in roki plačila nadomestil za vpis in izpis podatkov iz RZPP so določeni v členih 49 do 52 Uredbe o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, glej:
 Nadomestila za vpis in izpis podatkov iz Registra neposestnih Zastavnih pravic in zarubljenih premičnin


Način nakazovanja nadomestil za vpis podatkov iz RZPP določa Navodilo o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?