PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Predložitev podatkov RZPP - informacije za upravičence za vpis
Vstop v aplikacijo

eRZPP

  • iskanje po premičninah
  • iskanje po poslovnih subjektih

Ta stran je namenjena vsem, ki so z različnimi predpisi določeni kot upravičenci za vpise v register - notarji, sodišča, izvršitelji, davčni izterjevalci, stečajni upravitelji in druge osebe oziroma organi, določeni z zakonom.

Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih nepremičnin v prvem odstavku 29. člena določa, da se zahteva za vpis v register vloži z uporabo informacijske tehnologije, ob identifikaciji s kvalificiranim digitalnim potrdilom (vložitev zahteve papirno oziroma neposredno na izpostavah AJPES ni možna). Za vložitev zahteve za vpis morajo upravičenci najprej izpolnjevati tehnične pogoje, nato pa zaprositi AJPES za uporabniško ime in geslo, ki omogoča vstop v računalniški program (odjemalec RZPP), preko katerega se opravljajo vpogledi in vpisi v RZPP. 

 Vloga za pridobitev uporabniškega imena in gesla za RZPP 

Izpolnjeno in s strani upravičenca oziroma zakonitega zastopnika upravičenca podpisano vlogo posredujte na naslov: AJPES, Tržaška c. 16, 1000 Ljubljana. 

Odjemalec RZPP - Verzija 1.9.1.1

Novosti:
  • prevzem potrdil o opravljenem vpisu za upravičence neposredno iz registra. AJPES upravičenca po elektronski pošti obvesti, da lahko potrdilo o opravljenem vpisu zahteve prevzame iz registra;
  • vključitev na nov spletni servis GURS (tehnična prilagoditev GURS-u) in dodatne kontrole pri vpisu enoličnih identifikacijskih znakov opreme in zalog (katastrska občina, parcelna številka nepremičnine, naslov in številka objekta), kar zagotavlja ažurnejše podatke o opremi in zalogah;
  • enostavnejši vpis opreme in zalog (po vpisu K.O. in parc. št. nepremičnine aplikacija upravičencu ponudi naslov in številko objekta iz GURS).

AJPES je računalniški program RZPP že večkrat izpopolnil. Za upravičence je pomembno, da uporabljajo zadnjo verzijo programa. Zadnja verzija odjemalca (verzija 1.9.1.1) se uporablja od 30. 6. 2016.

Prenesi aplikacijo RZPP Navodilo za namestitev  Navodilo za delo

Za vsebinska vprašanja pokličite na telefonsko številko (01) 4774 293 oziroma jih naslovite na elektronski naslov qyoo-hmen?`iodr-rh,

Za tehnična vprašanja pa pokličite na telefonsko številko (01) 4774 227 oziroma jih naslovite na elektronski naslov qyoo-hs?`iodr-rh.

Tehnične napake se prijavljajo na elektronski naslov  qyoo-hs?`iodr-rh. Vsako sporočilo o napaki naj vsebuje opis napake, postopek, ki ste ga opravljali in čas v katerem se je pojavila napaka. Pri napaki naj bodo navedeni tudi identifikacijski podatki (npr. številka zadeve, ime datoteke, ki se odpira, število premičnin, ki se vpisuje..). Uporabniki lahko za dodatno informacijo pripnejo ekranske slike s ključnimi informacijami (npr. izpis napake).

 

Višina in roki plačila nadomestil za vpis in izpis podatkov iz RZPP so določeni v členih 49 do 52 Uredbe o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, glej:
 Nadomestila za vpis in izpis podatkov iz Registra neposestnih Zastavnih pravic in zarubljenih premičnin


Način nakazovanja nadomestil za vpis podatkov iz RZPP določa Navodilo o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?