Na vsebino

e-Pooblastila

Pogosta vprašanja

Uporaba e-Pooblastil

 Glavne prednosti so:
 • poenostavljena je priprava, posredovanje v podpis in oddaja pooblastil prek spletne aplikacije
 • ob poteku osebnih kvalificiranih digitalnih potrdil vsa obstoječa pooblastila izdana na pretečeno digitalno potrdilo ostanejo v veljavi, kar zelo olajša vzdrževanje pooblastil
 • možno popolnoma elektronsko pooblaščanje, kakor tudi inicialno pooblaščanje s pooblastilom na papirju
 • pooblastilo se lahko glasi na poslovni subjekt (PS), kar pomeni, da so pooblaščenci zastopniki tega PS
 • pooblastilo se lahko glasi na davčno številko fizične osebe
 • možno posredovanje pooblastil naprej (npr. direktor računovodskega servisa pooblasti svoje delavce)
 • možen natančen pregled danih in prejetih pooblastil na spletni strani "Moja stran" za pooblastitelje in pooblaščence
 • možno je posredovanje pooblastil v podpis po e-pošti
 • možno podpisovanje pooblastil z digitalnimi potrdili brez prijave na portal AJPES
 • možna začasna zamrznitev pooblastil
 • možen je preklic pooblastila
 • možno je ločeno pooblaščanje za opravljanje posameznih funkcij (npr. samo za vpogled ali za vpogled in vnos – brez oddaje podatkov ali samo za vpogled in oddajo podatkov – brez možnosti spreminjanja)
 • možno je nadaljevanje vnosa podatkov, ki ga je začel drug vnašalec (npr. pri nenačrtovanih odsotnostih) z izbiro "Prevzemi vlogo vnašalca"
 • če je vaše digitalno potrdilo še veljavno vam (predvidoma) ni potrebno narediti ničesar
 • pooblastilo iz Obvestila in pravice za vpogled, vnos in oddajo LP so bile samodejno prenesene v sistem Pooblastil
 • kot običajno vnesete LP in ga elektronsko podpišete z digitalnim potrdilom
 • sistem bo vaše digitalno potrdilo samodejno dodal v vaš uporabniški profil
 • za uporabo sistema Pooblastil mora imeti vsak uporabnik svoje uporabniško ime na portalu AJPES, zato morajo vsi trije delavci registrirati uporabniška imena, ki se glasijo na njihovo ime (npr. Janez_Novak ali Janez_Novak-Unija) in njihov naslov e-pošte. Registracija traja samo nekaj sekund!
 • če je vaše digitalno potrdilo še veljavno vam (predvidoma) ni potrebno narediti ničesar
 • pooblastilo iz Obvestila in pravice za vpogled, vnos in oddajo LP so bile samodejno prenesene v sistem Pooblastil
 • kot običajno vnesete LP (vnos podatkov lahko izvede tudi drug delavec, če je imel ustrezno pooblastilo navedeno na enem od prej veljavnih Obvestil, pri čemer izbere možnost "Prevzemi vlogo vnašalca")
 • LP na običajen način e-podpišete
 • sistem bo vaše digitalno potrdilo samodejno dodal v vaš uporabniški profil
 • če ste podatke vnesli s svojim uporabniškim imenom, jih vidite na enak način kot do sedaj na področju Moja stran pod razdelkom Aktivne aplikacije za predložitev podatkov z izbiro povezave Pregled predloženih podatkov
 • če ste v preteklem obdobju uporabljali skupno uporabniško ime, ki ste si ga delili s sodelavci, lahko podatke še vedno vidite, če se za ta namen prijavite s tem skupnim uporabniškim imenom 
 • zastopniki poslovnih subjektov (zakoniti zastopniki, ustanovitelji SP in drugi zastopniki s pravico zastopanja poslovnih subjektov proti tretjim osebam) lahko vidijo podatke poslovnih subjektov, ki jih zastopajo, če:
  • imajo uporabniško ime na spletnem portalu AJPES
  • dodajo v svoj uporabniški profil osebno digitalno potrdilo ali digitalno potrdilo poslovnega subjekta, ki vsebuje ali ima z njim povezano njihovo osebno davčno številko
  • so registrirani v PRS z vrsto zastopnika, ki jo AJPES vključuje v sistem Evidence digitalnih potrdil zastopnikov poslovnih subjektov (EDP)
 • vpogled v podatke imajo vsi pooblaščenci, ki so to pravico dobili prek:
  • pooblastila zastopnika poslovnega subjekta za katerega opravljajo storitve (npr. računovodski servisi, posamezne fizične osebe)
  • s prenosom pooblastila od pooblaščenca, ki ima možnost pooblaščanja naprej (npr. zastopnik računovodskega servisa, s pravico pooblaščanja naprej, prenese pooblastilo na delavca)
 • uporabniški profil vsebuje osnovne podatke o uporabniku in njegove kontaktne podatke
 • dostopen je na področju Moja stran po prijavi na spletni portal AJPES
 • podatke lahko uporabnik spreminja z izbiro Uporabniške nastavitve, ki se nahaja v skupini Nastavitve v levem meniju zgoraj
 • na spletni strani Moja stran izberite v levem meniju v skupini Pooblastila Pregled pravic in v sekciji Moja digitalna potrdila izberite dodajanje in urejanje kvalificiranih digitalnih potrdil
 • po ponovnem prikazu seznama obstoječih digitalnih potrdil v vašem profilu kliknete gumb [Dodaj]
 • prikaže se seznam digitalnih potrdil, ki so prijavljena v brskalniku na vašem računalniku
 • izberete digitalno potrdilo, ki ga želite dodati in kliknete gumb [V redu]
 • vpišete geslo za izbrani digitalno potrdilo v primeru, da ga imate nastavljenega zaradi večje varnosti
 • digitalno potrdilo se doda v vaš profil
 • po prijavi na spletni portal AJPES lahko podatke o digitalnem potrdilu vidite na spletni strani Moja stran, če v levem meniju v skupini Pooblastila izberete Pregled pravic
 • seznam vaših digitalnih potrdil, lahko vidite v sekciji Moja digitalna potrdila
 • NE, vsak uporabnik ima lahko v okviru svojega uporabniškega imena samo eno ali več digitalnih potrdil, ki so vezana na njegovo davčno številko, ne more pa imeti digitalnih potrdil, ki so vezana na davčne številke drugih oseb
 • nekateri razlogi so:
  • osebno digitalno potrdilo je identifikacijski element (kot npr. osebna izkaznica), za katerega je odgovorna točno določena fizična oseba
  • po dodajanju digitalnega potrdila v uporabniški profil se vzpostavi povezava med uporabniškim imenom (oziroma identifikacijsko številko uporabnika na portalu AJPES) in osebo, določeno v digitalnem potrdilu
  • uporabnik na ta način iz anonimnega uporabnika postane identificiran uporabnik,
  • na identificirane uporabnike se vežejo pravice za opravljanje storitev AJPES, med njimi tudi e-plačila, s katerimi je omogočeno elektronsko plačevanje in uporaba plačljivih storitev AJPES.
 • po prijavi na spletni portal AJPES lahko podatke o pooblastilih vidite na spletni strani Moja stran, če v levem meniju v skupniskupini Pooblastila izberete Pregled pravic
 • ker so na tem mestu zbrani vsi podatki in dokumenti povezani z e-Pooblastilipooblastili, lahko vidite tudi morebitne dokumente za dodeljevanje (potrjevanje) pooblastil, seznam digitalnih potrdil, ki so dodani v vaš profil in prejeta ter dana pooblastila
 • na tem mestu lahko tudi samo pripravite nove dokumente s pooblastili in jih za PS, katerih zastopnik ste, ali ste zanje prejeli pooblastilo, tudi e-elektronsko podpišete (potrdite).
 • uporaba digitalnega potrdila, ki se glasi na splošno ime (npr. SATURN-Računovodstvo) je na portalu AJPES omogočena
 • za ta namen je potrebno registrirati posebno uporabniško ime (npr: SATURN-Računovodstvo),
 • v profil tega "skupinskega" (deljenega) uporabnika je potrebno dodati digitalno potrdilo, ki se glasi na skupno ime
 • v dokumentu za pooblastila se digitalno potrdilo, ki ga bo uporabljala skupina, vpiše v B.3
 • vsi uporabniki, ki poznajo deljeno uporabniško ime na portalu AJPES, bodo lahko v okviru pooblastil, ki so podeljena temu digitalnemu potrdilu, izvajali vpogled in vnos podatkov, za elektronsko podpisovanje ob oddaji podatkov (če je zahtevana) pa bodo morali vnesti tudi geslo digitalnega potrdila
 • potečeno digitalno potrdilo je mogoče uporabiti za identifikacijo imetnika, ni pa ga mogoče uporabiti za e-podpisovanje novih dokumentov
 • potečeno digitalno potrdilo lahko dodate v vaš uporabniški profil in se na ta način identificirate
 • na osnovi dodanega potrdila pridobite morebitne predhodne pravice iz eVlog/Obvestil
 • za e-podpisovanje dokumentov morate naknadno dodati najmanj eno veljavno digitalno potrdilo, ki se nanaša na isto osebno davčno številko imetnika
   
 • Ne, pridobivanje novega pooblastila ne bo potrebno, če boste v svoj profil najprej dodali svoje obstoječe še veljavno ali že pretečeno digitalno potrdilo,
 • pridobiti in dodati v svoj profil boste morali samo svoje novo digitalno potrdilo
 • v času med potekom starega digitalno potrdilo in dodajanjem novega digitalno potrdilo boste imeli pravico vpogleda in vnosa podatkov, ker pa za oddajo potrebujete veljavno digitalno potrdilo bo le-ta možna šele po dodajanju novega digitalnega potrdila v vaš uporabniški profil
 • po prijavi na spletni portal AJPES lahko dokument z novim pooblastilom pripravite na spletni strani Moja stran, če v levem meniju v skupini Pooblastila izberete Pregled pravic izberete eno od povezav v skupini Dodajanje dokumentov za pooblaščanje
 • dokument s pooblastilom lahko pripravi vsak prijavljen uporabnik portala AJPES, vendar ga lahko podpiše in s tem dejansko podeli samo zastopnik poslovnega subjekta, ki se nahaja v Evidenci digitalnih potrdil (EDP) ali pooblaščenec PS, za katerega se opravlja storitev
 • Sistem Pooblastil preverja, če so podatki o imetnikovem digitalnem potrdilu vpisani v sistemu EDP zastopnikov, ki ga vodi AJPES
 • v EDP so vpisani zastopniki, ki imajo v PRS vpisano osebno davčno številko in za katere overitelji digitalnih potrdil registrirani v Republiki Sloveniji posredujejo podatke o digitalnem potrdilu (to lahko naredijo samo za tista osebna digitalna potrdila, ki so vezana na osebno davčno številko imetnika)
Možni vzroki:
 • V svoj profil ste dodali napačno digitalno potrdilo. Če se to digitalno potrdilo nanaša na drugo fizično osebo (druga davčna številka kot je vaša), boste morali ustvariti novo uporabniško ime na portalu AJPES in v profil novega uporabniškega imena dodati pravilno digitalno potrdilo.
 • Na pooblastilu ste navedli napačno serijsko številko digitalnega potrdila. Pooblastilo z napačno serijsko številko digitalnega potrdila bo potrebno preklicati in poslati novo pooblastilo s pravilno serijsko številko digitalnega potrdila.
 • Podjetje za katerega želite elektronsko podpisati letno poročilo, je bilo morda izbrisano iz Poslovnega registra Slovenije, zato pravice zastopnika in dana pooblastila niso več veljavna
 • Za elektronski podpis LP morate pripraviti novo pooblastilo, ga natisniti in podpisati na papirju ter posredovati na AJPES
 • Po aktiviranju tega pooblastila bo podpis in oddaja podatkov možna
 • Pravilna je serijska številka, ki je ob pregledu podrobnosti o digitalnih potrdilih navedena kot samostojen podatek "Serijska številka / Serial number"
 • Serijska številka je neponovljiva v okviru istega overitelja digitalnih potrdil
 • Serijske številke digitalnega potrdila ni potrebno ročno vpisovati, če se pooblaščanje izvede na osebno davčno številko pooblaščenca ali v primeru, da pooblaščenec sam pripravi dokument s pooblastilom in podatke o digitalnem potrdilu prevzame iz svojega profila, v katerega je že prej dodal svoje digitalno potrdilo
 • na spletni strani Moja stran v levem meniju v skupini Pooblastila izberete Arhiv dokumentov in pod sekcijo Dokumenti s katerimi ste dali pooblastila povezavo prikaži pri izbranem dokumentu/danem pooblastilu
 • na voljo sta dva izbirgumba in sicer [ZAMRZNI POOBLASTILO] in [PREKLIČI POOBLASTILO]:
  • z izbiro [ZAMRZNI POOBLASTILO] zamrznete dane pravice za vse pooblaščence, navedene na izbranem dokumentu. Zamrznjene pravice lahko kasneje ponovno aktivirate z izbiro
  • [AKTIVIRAJ POOBLASTILO].
  • z izbiro [PREKLIČI POOBLASTILO] prekličete dane pravice za vse pooblaščence, navedene na izbranem dokumentu. Preklicanih pooblastil ni več mogoče aktivirati, lahko pa enake pravice dodelite z novim pooblastilom, ki ga lahko naredite z opcijo kreiraj kopijo na elementu seznama danih pooblastil.
 • vprašanja z natančnim opisom težave in uporabniškim imenom (brez gesla), ki ga uporabljate, lahko pošljete po e-pošti na naslov cpu.it@ajpes.si ali
 • pokličete na telefonsko številko Centra za podporo uporabnikom 01 4774 227
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?