Na vsebino

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2023

Novica

Datum: 9. 5. 2024

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2023
 

Primerjave z letom 2022 so izražene z indeksi, razen števila družb.

Število družb
71.638

 

+1.567

       

Število zaposlenih
(na podlagi delovnih ur)

547.873

 

103

       

Povprečna plača na zaposlenega

2.218 EUR

 

109 

101*

       

Prihodki

146.500 mio EUR

 

100

93*

       

Prihodki na tujem trgu

59.786 mio EUR

 

94

87*

       

Odhodki

138.576 mio EUR

 

100

93*

       

Neto dodana vrednost

33.422 mio EUR

 

112

105*

       

Neto dodana vrednost na zaposlenega

61.003 EUR

 

109

101*

       

Neto čisti dobiček

6.699 mio EUR

 

110

102*

 

*Realna vrednost glede na indeks cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december 2023 v primerjavi z obdobjem januar – december 2022, ki je znašal 107,4 (vir: Statistični urad RS)

       

Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe Samostojni podjetniki
2023 Indeks*
2023
2022
2023 Indeks*
2023
2022
Število subjektov 71.638 - 50.282 -
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 547.873 103 40.449 105
Prihodki 146.500 100 6.452 111
Prihodki na tujem trgu 59.786 94 742 106
Odhodki 138.576 100 5.941 110
Neto dodana vrednost 33.422 112 1.837 116
Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 61.003 109 20.244 113
Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 6.699 110 511 120
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, v % 49,8 102 57,2 101

* Podatki za leto 2022 so iz letnih poročil, predloženih za leto 2023.
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.

Družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2023, so povečale število zaposlenih, neto dodano vrednost kot tudi neto dodano vrednost na zaposlenega (61.003 EUR), ki je bila za 9 % višja kot v letu prej. Število zaposlenih so najbolj povečale družbe s področja gradbeništva, nato s področja predelovalnih dejavnosti in s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.

Prihodki in odhodki so ostali na nivoju preteklega leta, prihodki na tujem trgu pa so se zmanjšali, tako na trgu EU (za 5 %) kot na trgih izven EU (za 10 %). Z vidika dobičkonosnosti je bilo leto 2023 uspešno, saj so družbe ustvarile za 6.699 tisoč EUR neto čistega dobička, kar je 10 % več kot v letu 2022. Na povečanje neto čistega dobička so najbolj vplivale družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, nato s področja gradbeništva ter s področja finančnih in zavarovalniških dejavnosti. Vsa področja dejavnosti so izkazala neto čisti dobiček, največ družbe s področja predelovalnih dejavnosti in področja trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil. EBIT marža se je glede na leto 2022 povečala za več kot 0,7 % točke in je znašala 5,5 %, za odstotek višja pa je tudi EBITDA marža, ki je v letu 2023 dosegla 9,5 %. Donosnost lastniškega kapitala (ROE) se je povečala na 10,3 %.

Delež lastniškega kapitala v obveznostih do virov sredstev je konec leta 2023 dosegel 49,8 % in je bil v primerjavi z letom 2022 ponovno višji. Finančne obveznosti družb so se glede na leto 2023 povečale za 3 %.

Na število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2022 je letno poročilo predložilo 48.940 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, in niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2023 za 6 % več kot v letu 2022. Podjetniki so v letu 2023 poslovali uspešno in povečali neto podjetnikov dohodek za 20 %.

Letna poročila za leto 2023 je predložilo tudi 388 zadrug (9 manj kot leto prej), ki so skupaj ustvarile 974.274 tisoč EUR prihodkov, ki so ostali na ravni preteklega leta. Zaposlovale so 2.806 delavcev ali 28 več kot leta 2022. Zadruge so izkazale 1.683 tisoč EUR neto čistega dobička ali 61 % manj kot v letu 2022.

V primerjavi s predhodnim letom so družbe v letu 2023 dosegle višji delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb.

 

 

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 2.218 EUR. V primerjavi z letom 2022 (iz podatkov letnih poročil za leto 2023 - podatki za prejšnje leto) je bila realno višja za 1,2 %.

 

Plačilna disciplina

2.548 plačilno nesposobnih pravnih oseb v letu 2023

        97

 

V letu 2023 je za dospele neporavnane obveznosti (tako kot v letih pred 2022) značilen trend upadanja. Povprečno mesečno je bilo evidentiranih 2.548 pravnih oseb (72 manj kot leta 2022), ki so imele povprečno dnevno 120 milijonov EUR dospelih neporavnanih obveznosti oziroma za 11 milijonov EUR manj kot leta 2022. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb je bilo v dejavnosti (F) gradbeništvo, (G) trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, (M) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, (I) gostinstvo in (C) predelovalne dejavnosti.VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?