Na vsebino

Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo

Splošno

Vstop v aplikacijo

SODD

  • Vpogled v podatke seznama (podatki o osebnem imenu posameznika, vrsti osebnega dopolnilnega dela, zaporedni številki posameznika in kontaktnem podatku).
  • Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

AJPES od 1. 1. 2015 dalje vodi Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo (SODD) na podlagi 13. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.

Vpis v seznam: Posameznik mora opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred začetkom opravljanja dela priglasiti pri AJPES. Priglasitev ali opustitev del se opravi prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev oz. opustitev del opravi prek spletnega portala AJPES.

Javnost podatkov: Uporabnikom spletnega portala, AJPES zagotavlja brezplačne vpoglede v javne podatke seznama (podatki o osebnem imenu posameznika, vrsti osebnega dopolnilnega dela, zaporedni številki posameznika, kontaktnem podatku in regiji).

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo ima lahko objavljenih več vrst del, regij in kontaktnih podatkov.

Izbris iz seznama: AJPES v skladu s sedmim odstavkom 13. člena ZPDZC-1 na podlagi obvestila FURS o neizpolnjevanju obveznosti, opravi izbris posameznika iz SODD po uradni dolžnosti.

Vir podatkov: upravne enote in posameznik (na daljavo).

Osveževanje: sproti (on-line). Pravilnost podatkov o posameznikih, ki opravljajo osebno dopolnilno delo je zagotovljena tudi s povezavo s centralnim registrom prebivalstva.

Zakon in pravilnik delita dela, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, na dve skupini:  

Šifra dela
Naziv dela

A

Prva skupina, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na naročniku storitve in kjer se dela ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo:

A1

občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin

A2

občasna pomoč pri kmetijskih delih

A3

občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego

A4

občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti

A5

občasno prevajanje ali lektoriranje

A6

občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih

A7

občasna pomoč  pri oskrbi hišnih živali na  domu lastnika živali

B

Druga skupina, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na izvajalcu storitve in kjer se dela lahko opravljajo tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo

B1

izdelovanje, prodaja in prikazovanje izdelovanja rokodelskih izdelkov v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje in razvoj rokodelstva, in ki niso namenjeni zaužitju

B2

izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zauživanju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih

B3

nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki

B4

mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?