Na vsebino

Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov

Pogosta vprašanja
VSTOP V APLIKACIJO
Še 9 dni

do zaključka oddaje podatkov


Pogosto zastavljena vprašanja AJPES

Sporočanje zahtevanih podatkov za to statistično raziskovanje je obvezno. Pravne podlage za to obveznost so Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001), Letni program statističnih raziskovanj za tekoče leto, Navodilo o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) (Uradni list RS, št. 20/2011 in 23/2012) in Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 100/2012), ki ga je izdala Banka Slovenije. Neizpolnjevanje te obveznosti pomeni kršitev določil, zapisanih v omenjenih predpisih.

V skladu z Navodili o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za raziskovanje POSL-P/ČL (Uradni list RS, št. 20/2011 in 23/2012) so zavezanci za statistično poročanje vse gospodarske družbe, zadruge in podružnice tujih podjetij, ki imajo več kot 49 zaposlenih, in določen del tistih gospodarskih družb, zadrug in podružnic tujih podjetij, ki imajo do 49 zaposlenih; te določi Statistični urad Republike Slovenije (SURS) z metodo vzorčenja. Vzorec vsebuje podjetja iz vseh dejavnosti, vsako četrtletje pa se usklajuje na novo. Če v vzorec za to raziskovanje naslednjič ne boste več izbrani, vas bo SURS o tem prej pisno obvestil.

Podatki se sporočajo v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES (www.ajpes.si) - aplikacija ČPPS.

Za dostop do spletne aplikacije ČPPS (Četrtletno poročanje poslovnih subjektov) potrebujete pred prvim oddajanjem podatkov ustrezno pooblastilo, podpisano s strani zakonitega zastopnika poslovnega subjekta. Pooblastilo si uredite v sistemu e-Pooblastil na spletnem portalu AJPES. Predhodno pripravljeno pooblastilo (za opravljanje storitve ČPPS ali generalno pooblastilo) lahko zastopnik poslovnega subjekta podpiše elektronsko ali pa ga natisne in podpiše na papirju ter posreduje AJPES-u. Podrobnejša navodila v zvezi s pripravo pooblastil so navedena v Priročniku za uporabnike. Za tehnično pomoč (pojasnila v zvezi s pripravo pooblastil) se lahko telefonsko obrnete na uslužbence pristojne izpostave AJPES. Poročevalci z urejenim pooblastilom lahko po prijavi na portal AJPES (z uporabniškim imenom in geslom) dostopajo do aplikacije v zgornji menijski vrstici "Zadnje aplikacije" z izbiro gumba "ČPPS" ali prek gumba "Vstop v aplikacijo" na spletni strani z opisom raziskovanja.
Sporočajo se računovodski podatki: zaloge iz bilance stanja (tabela 1), poslovni del izkaza poslovnega izida (tabela 2), investicije v osnovna sredstva in naložbene nepremičnine (tabela 3) in še nekateri drugi podatki (tabela 4). Namen raziskovanja je zagotavljanje podatkov za spremljanje premoženjsko-finančnega položaja in poslovnega izida poslovnih subjektov zaradi izračunavanja četrtletnega bruto domačega proizvoda kot enega najpomembnejših kazalnikov ekonomske aktivnosti države. Gre za pomembne podatke, ki so podlaga za ukrepe tekoče ekonomske politike.

Vprašalnik z navodili v slovenskem in angleškem jeziku je objavljen na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (področje Podjetja, podpodročje Struktura in poslovanje podjetij). Navodila za izpolnjevanje vprašalnika so na voljo tudi v aplikaciji ČPPS, zavihek Navodila.

Da. Če po začetku stečajnega postopka ne boste imeli dovoljenja za opravljanje dejavnosti, sporočite podatke o poslovanju do začetka stečajnega postopka. Če boste to dovoljenje imeli, sporočite podatke o poslovanju za celo obdobje poročanja, ne upoštevajte pa prodaje premoženja (stečajne mase). V vsakem primeru izberite za status poročevalca 45 - Postopek stečaja.
 
Poroča se podatke za posamezno obdobje koledarskega leta.
Poročajte tako, kot pripravite podatke za zaključni račun. Pomembno je, da so zajeti vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na obdobje poročanja. Ni pa vam potrebno opraviti aktivnosti, ki jih delate le ob zaključku leta (popis, prevrednotovanje …).
V tabelo 1 se vpisujejo podatki o stanju na zadnji dan poročevalskega obdobja, v tabeli 2 in 3 pa kumulativni podatki (prvo četrtletje 1. 1.–31. 3., drugo četrtletje 1. 1.–30. 6., tretje četrtletje 1. 1.–30. 9. in četrto četrtletje 1. 1.–31. 12.).
V listu »Osnovni podatki« se klikne na gumb »IZVOZ V EXCEL«.
Preverite, ali je tisto, na kar vas opozarja nezavezujoča kontrola, pravilno izpolnjeno. Če so podatki pravilni, lahko oddate, če niso, jih popravite.
Izpolnjene morajo biti vse zavezujoče kontrole, šele potem je podatke mogoče oddati (ko je status OK). Preverite, kaj zahteva izpisana zavezujoča kontrola in podatke ustrezno popravite. Če pa veste, da ste vpisali pravilne podatke, nas obvestite.
 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?