Na vsebino

Statistika finančnih računov

Predložitev
Vstop v aplikacijo

SFR

Rok za predložitev:
  • za prvo četrtletje 2024 od 10. 4. do 10. 5. 2024
  • za drugo četrtletje 2024 od 10. 7. do 10. 8. 2024
  • za tretje četrtletje 2024 od 10. 10. do 10. 11. 2024
  • za četrto četrtletje 2024 od 10. 1. do 20. 2. 2025

V spletno aplikacijo lahko podatke vnašate neposredno ali pa jih uvozite v obliki XML datoteke, ki jo:

Pomembno

Spletna aplikacija in Excel preglednica samodejno računata seštevke. Polja s seštevki so sivo obarvana in ne dopuščajo vnosa podatkov. Zaradi samodejnih seštevkov priporočamo, da vnesene zneske pred oddajo poročila temeljito preverite, saj bodo morebitne računske napake v obrazcih 1 do 4 povzročile napačen izračun vrednostnih sprememb v obrazcih 5 in 6.

Spletna aplikacija vsebuje dve vrsti opozorilnih kontrol, prve s podatki bilance stanja na zadnji dan predhodnega leta za katerega se poroča ter druge, vezane na zneske vrednostnih sprememb, ki po oceni Banke Slovenije niso v okviru dovoljenih odstopanj.

Opozorilne kontrole so vgrajene z namenom, da se podatki, na katere je kontrola opozorila, ponovno preverijo in po potrebi popravijo ali pa le obrazložijo. Namen kontrole s podatki bilance stanja je opozoriti na morebiten vnos napačnih podatkov. Kontrola na zneske vrednostnih sprememb pa opozarja na vse vrednostne spremembe, ki navzdol ali navzgor odstopajo od predvidenih in v odstotkih izraženih toleranc. Kontrola vrednostnih sprememb ne temelji samo na povečanjih in zmanjšanjih od dovoljenih toleranc, ampak je potrebno odstopanja obrazložiti tudi takrat, ko je znesek v vrednostnih spremembah enak 0.

Uspešnost kontrole podatkov po posameznih obrazcih je razvidna v stolpcu »Status«.

 Navodilo za delo s spletno aplikacijo
 Računske in logične kontrole

 

 




OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?