Na vsebino

Anketa

ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV S STORITVAMI AJPES V LETU 2021

Spoštovani,

 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je javna agencija, ki v skladu s svojim poslanstvom in zakonskimi podlagami izvaja storitve namenjene širokemu krogu uporabnikov. Z namenom uvajanja stalnih izboljšav pri izvajanju zaupanih nam storitev, imajo v AJPES velik pomen tudi vaši predlogi in pobude. V skladu s 34. členom Zakona o javnih agencijah vas vabimo, da izrazite svoje mnenje in sodelujete v anketi o javnih in tržnih storitvah, ki jih zagotavlja AJPES.

 

Za vaše sodelovanje v anketi se vam že v naprej zahvaljujemo.

Srečno!  


 
Zdenka Kajdiž,
pooblaščenka Sveta AJPES za obravnavo
pripomb in predlogov uporabnikov storitev AJPES
 
   
  mag. Mojca Kunšek,
         direktorica

 

 
1. S kakšnim namenom najpogosteje obiščete spletni portal AJPES?
2. S katero izpostavo AJPES sodelujete?
2a. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite kakovost poslovanja v izpostavi AJPES, s katero poslujete.
Ocena 1 pomeni najnižjo, ocena 5 pa najvišjo stopnjo zadovoljstva.
1 2 3 4 5
Strokovnost uslužbencev
Hitrost reševanja zadev
Dosegljivost uslužbencev
Prijaznost uslužbencev
3. Ali uslužbenci AJPES izpolnjujemo vaša pričakovanja?
3a. Zakaj ne?
4. Ali vam na spletnem portalu AJPES običajno uspe najti podatke oziroma informacije, ki jih iščete?
4a. Katerih informacij niste našli?
5. Kako ste zadovoljni s storitvami AJPES?
Izbira 1-zelo nezadovoljen/na, izbira 5 – zelo zadovoljen/na, izbira 0 – ne vem, ne poznam, ne uporabljam.
1 2 3 4 5 0
Podatki Poslovnega registra Slovenije (ePRS), uradne objave (v postopkih vpisov v sodni register, zaradi insolventnosti, po Zakonu o gospodarskih družbah)
Podatki drugih registrov (transakcijskih računov - eRTR, zastavnih pravic in zarubljenih premičnin - eRZPP, zavezancev za dostop do informacij javnega značaja - eRZIJZ, evropskega poslovnega registra - eEBR...)
Javna objava letnih poročil (JOLP), javne objave drugih poročil
Predložitev podatkov letnih poročil in statističnih raziskovanj
Bonitete (S.BON, eS.BON, BON-2...), spletno orodje Fi=Po Finančni Pomočnik, spletni servis proFi=Po, revidirani podatki
Večstranski pobot medsebojnih obveznosti (obvezni in prostovoljni)
6. Kako bi ocenili naš spletni portal?
Ocena 1 pomeni najnižjo, ocena 5 pa najvišjo stopnjo zadovoljstva.
1 2 3 4 5
Vsebina
Prijaznost do uporabnika (preglednost, oblika)
7. Ali bi pri vašem sodelovanju z AJPES kaj posebno pohvalili?
8. Ali bi pri vašem sodelovanju z AJPES kaj posebno grajali?
Če ste podali kakšen predlog ali vprašanje in želite odgovor, nam prosimo zaupajte vaš elektronski naslov.

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?