Na vsebino

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2018

Novica

Datum: 14.05.2019

Število družb
(primerjava z družbami v 2017)

66.749

 

+279

       

Število zaposlenih
(na podlagi delovnih ur)

503.326

 

+29.517

       

Povprečna plača na zaposlenega

1.652 EUR

 

+65 EUR

       

Prihodki

100.854 mio EUR

 

+9%

       

Prihodki na tujem trgu

40.735 mio EUR

 

+10%

       

Odhodki

95.923 mio EUR

 

+8%

       

Neto dodana vrednost

22.355 mio EUR

 

+9%

       

Neto dodana vrednost na zaposlenega

44.415 EUR

 

+2%

       

Neto čisti dobiček

4.197 mio EUR

 

+16%

Plačilna disciplina

3.772 plačilno nesposobnih pravnih oseb

 -10,0%

  Večletni trend upadanja dospelih neporavnanih obveznostih se je nadaljeval tudi v letu 2018,  število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek sta manjša v primerjavi s preteklimi leti. Tudi v prvem trimesečju 2019 sta se v primerjavi s povprečji preteklih let zmanjšala tako povprečni dnevni znesek kot število pravnih oseb z likvidnostnimi težavami, podoben trend je pri samostojnih podjetnikih. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb je v dejavnosti trgovine, gradbeništvu, strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti ter predelovalnih dejavnostih, pri samostojnih podjetnikih tudi v gostinstvu.

 

 

Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe Samostojni podjetniki
2018 Indeks*
2018
2017
2018 Indeks*
2018
2017
Število subjektov 66.749 - 54.686 -
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 503.326 106 42.449 107
Prihodki 100.853.959 109 5.172.104 112
Prihodki na tujem trgu 40.734.730 110 608.262 112
Odhodki 95.922.596 108 4.775.301 111
Neto dodana vrednost 22.355.427 109 1.431.196 112
Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 44.415 102 14.734 109
Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 4.196.724 116 396.803 114
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, v % 48,6 107 55,2 99

* Podatki za leto 2017 iz letnih poročil, predloženih za leto 2018.
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.

Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2018, so povečali število zaposlenih, prihodke, tudi prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček. V letu 2018 so družbe poslovanje financirale v večji meri z lastnimi viri sredstev kot v predhodnem letu.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.652 EUR. V primerjavi z letom 2017 (iz podatkov letnih poročil za leto 2018 - podatki za prejšnje leto) je bila realno višja za 2,4 %.


 

Delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb v letu 2018 je višji kot v vseh predhodnih letih z izjemo leta 2007, vendar pa so drugi kazalniki leta 2018 ugodnejši od izkazanih v letu 2007.

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2017 jih je predložilo 56.148 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2018 38.233, v letu 2017 pa 33.189.

Letna poročila za leto 2018 je predložilo tudi 424 zadrug (4 zadruge več kot za 2017), ki so skupaj ustvarile 888.718 tisoč evrov prihodkov, kar je za 15 % več kot leto prej. Zaposlovale so 2.863 delavcev ali 28 več kot leto prej. Zadruge so v letu 2018 izkazale 5.295 tisoč evrov neto čiste izgube, h kateri je največ prispevala mikro zadruga brez zaposlenih.

 VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?