Na vsebino

Napotki gostiteljem ob prehodu v novo koledarsko leto 2023

Novica


Turizem je ena od uspešnejših in perspektivnejših panog slovenskega gospodarstva, zato ga oblikujmo skupaj. Za čimbolj učinkovito ravnanje ob prehodu v leto 2023 in upoštevanju zakonodaje glede vodenja knjige gostov in hrambe podatkov na strani gostitelja oz. izvajalca nastanitvene dejavnosti kot tudi glede poročanja podatkov v sistem eTurizem AJPES, smo pripravili naslednje kratke napotke.

IZVAJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI
Informacije v zvezi z aktualnimi vsebinami na področju izvajanja turistične dejavnosti lahko dobite na portalu državne uprave GOV.SI.


VODENJE KNJIGE GOSTOV
Knjigo gostov je dolžan v elektronski ali fizični (papirni) obliki voditi gostitelj, njena vsebina je opredeljena v sedmem odstavku 39. člena Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1). Poročanje v sistem eTurizem ne pomeni, da AJPES za potrebe gostitelja vodi knjigo gostov.


Hramba podatkov
Gostitelj vodi knjigo gostov v rokih kot jih določa deseti odstavek 39. člena ZPPreb-1. Ta določa, da podatke o gostu gostitelj vodi za koledarsko leto. Po preteku enega leta po zaključku koledarskega leta gostitelj podatke izbriše iz elektronske knjige gostov oziroma jih uniči, če vodi knjigo gostov v fizični (papirni) obliki. To pomeni, da mora gostitelj npr. knjigo gostov iz leta 2021 hraniti še do 31. 12. 2022 in knjigo gostov iz leta 2022 do 31. 12. 2023. Dodatna pojasnila glede vodenja knjige gostov, vključno s posledicami neupoštevanja zakonodaje, so vam na voljo v zloženki Policije.


Izbris podatkov in hramba zapisnika

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov v 3. členu določa, da gostitelj o izbrisu podatkov iz elektronske knjige gostov oziroma o uničenju podatkov iz fizične (papirne) knjige gostov napiše zapisnik, ki ga hrani pet let.


POROČANJE PODATKOV V SISTEM eTURIZEM AJPES

Ob prehodu v novo koledarsko leto 2023 vas želimo opozoriti na pravilno številčenje gostov pri vodenju in poročanju podatkov. Goste s prihodom do vključno 31. 12. 2022 vključite v knjigo gostov za leto 2022, goste s prihodom od 1. 1. 2023 dalje pa v knjigo gostov za leto 2023.

V kolikor podatke o gostih in prenočitvah poročate neposredno v aplikacijo eTurizem AJPES, vam aplikacija glede na vpisan datum prihoda samodejno dodeli parameter »Leto« in parameter »Zap. številka prijave gosta«; svetujemo vam, da podatka dodatno preverite. Praviloma se številčenje gostov v novem letu (prihod 1. 1. 2023 oziroma kasneje) začne s številko 1 oziroma s prvo številko glede na vaš interni sistem številčenja in se ob novih vpisih gostov ustrezno nadaljuje (+1).

Dodatne informacije s področja poslovanja in izpolnjevanja predpisanih obveznosti so vam na voljo v Ključnih vsebinskih pojasnilih, objavljenih na spletnem portalu AJPES.
 

Oblika za tiskanjeVSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?