Na vsebino

O AJPES - Predstavitev

Vizija, poslanstvo in strateški cilji

Vizija

AJPES bo osrednja nacionalna institucija na področju registracije poslovnih subjektov ter zbiranja, objavljanja in posredovanja podatkov in informacij za zagotavljanje preglednega nacionalnega in evropskega poslovnega okolja.

Poslanstvo

Poslanstvo AJPES je pridobivati in voditi podatke o poslovnih subjektih in njihovem poslovanju ter jih čim bolj učinkovito ponuditi zainteresirani javnosti.

Vrednote

Pri uresničevanju svojih ciljev bo AJPES še naprej stremel k zakonitemu, strokovnemu, preglednemu, uspešnemu in družbeno odgovornemu poslovanju ob stalnem spremljanju potreb uporabnikov in težnji k povečevanju njihovega zadovoljstva ter ob upoštevanju etičnega kodeksa in kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Načela delovanja:

A - ambicioznost ter proaktivna usmerjenost v dvig zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih

    J - javnost in dostopnost podatkov in storitev

        P - prožnost, preglednost delovanja ter spoštovanje pravnih in etičnih norm 

            E - evropska usmerjenost pri razvoju storitev

                S - strokovnost in odgovornost pri izvajanju zaupanih nalog

Strateški cilji:

 1. Soustvarjati pregledno poslovno okolje s podatki in informacijami, ki olajšajo obvladovanje poslovnih tveganj
 2. Sodelovati z interesnimi skupinami ter institucijami pri izboljševanju pravnega in institucionalnega okolja in odpravi administrativnih ovir in spodbujati elektronsko izmenjavo podatkov in informacij
 3. Ostati pomemben ponudnik bonitetnih in drugih tržnih storitev

Strateške usmeritve:

 1. Ostati osrednja informativna in vstopna točka za registriranje poslovnih subjektov
 2. Z integracijo registrov in evidenc v enoten poslovni register postati osrednji registrski organ za poslovne subjekte v državi in pomemben deležnik pri povezovanju poslovnih registrov v evropskem prostoru
 3. Ostati zanesljiv in strokoven izvajalec zbiranja in objave oziroma posredovanja podatkov iz letnih in drugih poročil, ostati zaupanja vreden izvajalec statističnih raziskovanj skladno z načeli Kodeksa ravnanja evropske statistike ter pomemben deležnik zagotavljanja podatkov za administrativne vire
 4. Uporabnikom storitev AJPES nuditi napredne informacijske rešitve z visoko stopnjo razpoložljivosti ter kibernetske varnosti, aktivno sodelovati pri odpravi administrativnih ovir 
 5. Ostati prepoznana kot pomembna in zaupanja vredna bonitetna agencija, ki s celovitimi in zanesljivimi informacijami za poslovno odločanje zagotavlja podporo poslovnim subjektom
 6. Izvajati storitve s kompetentnimi in motiviranimi kadri v zdravem delovnem okolju
 7. Izvajati dejavnost v procesu stalnih izboljšav po načelih sistema vodenja kakovosti 
 8. Zagotavljati stabilno in pregledno financiranje AJPES

 

 

    

Komisija za certificiranje sistemov vodenja pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje (SIQ) je AJPES dne 16.6.2011 podelila certifikat za sistem vodenja skladno s standardom ISO 9001, ki dokazuje, da ima AJPES vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja na področju izvajanja javnih storitev in bonitetnih ter drugih tržnih storitev, skladno s svojimi zakonskimi pooblastili. 

Politika kakovosti AJPES je vključena v vizijo, poslanstvo, vrednote in načela delovanja AJPES, ki določajo okvir za uresničevanje strateških in letnih ciljev.OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?