PRIJAVA

 

Registrirani uporabnikiO AJPES - Predstavitev

Vizija, poslanstvo in strateški cilji

Vizija

AJPES bo vodilna nacionalna institucija, ki zbira in zagotavlja podatke in informacije za pregledno nacionalno in evropsko poslovno okolje.

Poslanstvo

Poslanstvo AJPES je zbirati podatke o poslovnih subjektih in njihovem poslovanju na uporabniku prijazen način ter jih čim bolj učinkovito ponuditi zainteresirani javnosti, s ciljem zagotavljanja transparentnosti poslovnega okolja in ob nenehni skrbi za družbeno odgovorno ravnanje in povečevanje zadovoljstva uporabnikov.

Vrednote

Pri uresničevanju svojih ciljev bo AJPES še naprej stremel k zakonitemu, preglednemu, učinkovitemu, strokovnemu in uspešnemu opravljanju storitev ob stalni težnji k povečevanju zadovoljstva uporabnikov ter upoštevanju etičnega kodeksa in kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Načela delovanja:

A - ambicioznost, strokovnost in odgovornost pri izvajanju zaupanih nalog

    J - javnost in dostopnost storitev

        P - preglednost delovanja in spoštovanje pravnih in etičnih norm

            E - evropska usmerjenost razvoja storitev

                S - stalnost proaktivnega delovanja za dvig zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih

Strateški cilji:

 • soustvarjati transparentno poslovno okolje,
 • spodbujati elektronsko izmenjavo podatkov in informacij,
 • sodelovati z interesnimi skupinami ter institucijami pri izboljševanju pravnega in institucionalnega okolja in odpravi administrativnih bremen,
 • ostati pomemben ponudnik bonitetnih in drugih tržnih storitev.

Strateške usmeritve:

 1. Ostati osrednja informativna in vstopna točka za registriranje gospodarskih subjektov
 2. Z integracijo registrov in evidenc v enoten poslovni register postati osrednji registrski organ za poslovne subjekte v državi in pomemben deležnik pri povezovanju poslovnih registrov v evropskem prostoru
 3. Ostati zanesljiv in strokoven izvajalec zbiranja in objave oziroma posredovanja podatkov iz letnih poročil in tistih statističnih raziskovanj, kjer je treba zajeti večje število poslovnih subjektov in/ali podatke, ki izhajajo iz računovodskih evidenc ter pri tem ravnati skladno z načeli Kodeksa ravnanja evropske statistike
 4. Aktivno sodelovati pri odpravi administrativnih ovir in zagotavljanju transparentnega poslovnega okolja
 5. Pristojnim državnim organom in drugim pooblaščenim upravičencem nuditi napredne informacijske rešitve z visoko stopnjo razpoložljivosti ter kibernetske varnosti z ažurnimi podatki za kakovostno izvajanje njihovih zakonskih pooblastil, širši javnosti pa zagotoviti potrebne okoliščine za zmanjševanje administrativnih bremen in pregledno poslovno okolje
 6. Ostati zaupanja vredna bonitetna agencija, ki uporabnikom zagotavlja celovite in zanesljive informacije za poslovno odločanje
 7. Izvajati storitve z visoko usposobljenimi in motiviranimi kadri
 8. Izvajati dejavnost v procesu stalnih izboljšav po načelih sistema vodenja kakovosti
 9. Zagotavljati stabilno in pregledno financiranje AJPES

 

 

    

Komisija za certificiranje sistemov vodenja pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje (SIQ) je AJPES dne 16.6.2011 podelila certifikat za sistem vodenja skladno s standardom ISO 9001, ki dokazuje, da ima AJPES vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja na področju izvajanja javnih storitev in bonitetnih ter drugih tržnih storitev, skladno s svojimi zakonskimi pooblastili. 

Politika kakovosti AJPES je vključena v vizijo, poslanstvo, vrednote in načela delovanja AJPES, ki določajo okvir za uresničevanje strateški in letnih ciljev.OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?