Na vsebino

Register dejanskih lastnikov

Pogosta vprašanja

Da, društvo mora vpisati dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov. ZPPDFT-2 v 43. členu društvo opredeljuje kot poslovni subjekt, ki nima poslovnih deležev. Kot dejanski lastnik se šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt.

Ne, samostojni podjetniki ne vpisujejo podatkov o dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov.

V Register dejanskih lastnikov je potrebno vpisati tudi osebne podatke o dejanskem lastniku zato dosedanja (generalna) pooblastila ne veljajo, temveč je potrebno pridobiti novo pooblastilo.   

Obveznosti ugotavljanja in vpisa podatkov o svojem dejanskem lastniku so poleg samostojnih podjetnikov posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov izvzete tudi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, pri čemer se skladno z določbo 39. člena ta pojem razlaga na način, da sem štejejo tiste enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, pri katerih je fizična oseba edini družbenik in hkrati njen edini zastopnik. Ob upoštevanju navedenega je enoosebna družba, katere edini družbenik je pravna oseba, dolžna ugotoviti svojega dejanskega lastnika (ki je lahko le fizična oseba) in ga vpisati v register.

Obveznosti ugotavljanja in vpisa podatkov o svojem dejanskem lastniku so poleg samostojnih podjetnikov posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov izvzete tudi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, pri čemer se skladno z določbo 39. člena ta pojem razlaga na način, da sem štejejo tiste enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, pri katerih je fizična oseba edini družbenik in hkrati njen edini zastopnik. Ob upoštevanju navedenega mora gospodarska družba vpisati dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov, saj njen družbenik ni hkrati njen edini zastopnik.

Ime, priimek in davčno številko osebe morate v aplikacijo vpisati točno tako kot so ti podatki vpisani v Centralnem registru prebivalstva (CRP) oziroma davčnem registru (za tujce), v nasprotnem primeru zaradi neujemanja podatkov aplikacija javi napako. V takšnem primeru preverite vpisane podatke o osebi s podatki na osebnem dokumentu, s podatki, ki so vpisani v CRP (vsaka oseba lahko preveri svoje podatke prek eCRP) ali na drug način in ponovite vpis s pravilnimi podatki.

V Register dejanskih lastnikov se vpišejo imetniki delnic, deležev in glasovalnih pravic, ki imajo delež višji od 25%. Oseba z nižjim deležem se lahko vpiše zgolj, če pravno osebo nadzoruje na drugačen način (npr. ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe, idr.).

Za izdelavo pooblastila morate biti prijavljeni na spletni strani AJPES. Kreiranje in izdelavo pooblastila lahko izvedete na tej povezavi: https://www.ajpes.si/pooblastila/po_default_izdelava.asp. V sklopu »C. Storitve AJPES« označite vpogled, vnos in oddajo  »RDL - oddaja prijav v Register dejanskih lastnikov*«

V Poslovni register Slovenije so vpisani pravni lastniki pravne osebe, ki pa niso vedno tudi dejanski lastniki. Dejanski lastnik je namreč lahko tudi oseba, ki nima deleža v družbi oziroma je le-ta manjši od 25% vendar družbo nadzira ali kako drugače obvladuje ali oseba v imenu katere se izvaja transakcija.

Dejanski lastnik je fizična oseba, ki je končni lastnik pravne osebe ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija. 

Stališče Urada za preprečevanje pranja denarja je, da mora takšna družba vpisati dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov. Dejanskega lastnika ni potrebno vpisati le enoosebnim d.o.o., v katerih je edini družbenik hkrati tudi edini zastopnik.

Po vpisu podatkov ste ponovno kliknili na ta subjekt. Vnosna aplikacija eRDL je namenjena le vpisu podatkov, zato je aplikacija vaš klik na subjekt razumela kot nov vpis. Ker pri tem niste ničesar vpisali, temveč ste najbrž le zapustili vnosno masko, je ta vloga ostala odprta in subjekt ima na seznamu status »V delu«.

To neoddano vlogo, morate preklicati tako, da ponovno kliknete na subjekt ter, ko se vam odpre vnosna maska, spodaj levo kliknete na »Prekliči«. Nato še enkrat potrdite preklic vloge s »Potrdi«. Po tem preklicu se bo status pri subjektu spremenil zopet v »Vpisan«. 


 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?