PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa

Splošno

AJPES izvaja štiriletno statistično raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Zadnje zbiranje podatkov je bilo izvedeno v letu 2013. Raziskovanje je predpisano z Letnim programom statističnih raziskovanj.

Statistično raziskovanje o stroških dela je zasnovano na podlagi usklajenega raziskovanja o stroških dela, ki ga vsake štiri leta izvajajo države članice Evropske unije z namenom spremljanja stanja in strukture stroškov dela po različnih karakteristikah poslovnih subjektov. S statističnim raziskovanjem o strukturi delovnega časa se zbirajo strukturni podatki o delovnem času, ki pa so potrebni tudi za izboljšanje kakovosti drugih raziskovanj na podlagi uredb Evropske unije (za kratkoročni statistični kazalnik o opravljenih delovnih urah, za indeks stroškov dela in za podatke nacionalnih računov).

Zavezanci za poročanje

Podatke za raziskovanje morajo predložiti pravne osebe in njihove enote v sestavi ter registrirane fizične osebe v Republiki Sloveniji, določene v vzorec s strani SURS.

Poročanje podatkov o stroških dela in o strukturi delovnega časa za leto 2016 bo potekalo na skupnem vprašalniku ZAP-RSD in ZAP-SDČ prek spletnega portala AJPES. Poročevalci posredujejo podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo LCS ali z uvozom XML datoteke. Vzorec XML datoteke, vprašalnik in metodološka navodila so objavljeni pod »Predpisi in povezave«.

Ali ste zavezanec v tekočem poročevalskem obdobju?

Z vpisom matične številke v spodnji program lahko preverite, če je poslovni subjekt zavezanec za poročanje podatkov.

 


Rok za predložitev

Raziskovanje je štiriletno. Poročanje podatkov o stroških dela in o strukturi delovnega časa za leto 2016 bo potekalo od 5. 6. do 30. 6. 2017Rok  je podaljšan do 21. 7. 2017.

 

Obvestilo SURS o izvajanju statističnega raziskovanja Struktura stroškov dela in delovnega časa za leto 2016

Poziv SURS za oddajo podatkov

Zakon o državni statistiki (Register predpisov RS)

Letni program statističnih raziskovanj za 2017 (velja od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) (Register predpisov RS)

Uredba Sveta (ES) št. 530/1999 z dne 9. marca 1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela (EUR-Lex)

Uredba Komisije (ES) št. 1737/2005 z dne 21. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1726/1999 glede opredelitve in posredovanja podatkov o stroških dela (EUR-Lex)

Uredba Sveta (ES) št. 1165/1998 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih (EUR-Lex)

Uredba (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o indeksu stroškov dela (EUR-Lex)

Uredba Komisije (ES) št. 1216/2003 z dne 7. julija 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o indeksu stroškov dela (EUR-Lex)

Uredba (ES) št. 1392/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/1996 glede posredovanja podatkov nacionalnih računov (EUR-Lex)

Vprašalnik za statistično raziskovanje Struktura stroškov dela in delovnega časa za leto 2016 (ZAP-RSD in ZAP-SDČ)

Metodološka navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSD in ZAP-SDČ

Računske in logične kontrole ZAP-RSD in ZAP-SDČ

Vzorec XML datoteke, kjer zavezanec nima podenot

Vzorec XML datoteke, kjer ima zavezanec podenote

Kontrolna shema LCS
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?