Na vsebino

Raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa

Splošno

AJPES izvaja štiriletno statistično raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Raziskovanje je predpisano z Letnim programom statističnih raziskovanj.

Statistično raziskovanje o stroških dela je zasnovano na podlagi usklajenega raziskovanja o stroških dela, ki ga vsake štiri leta izvajajo države članice Evropske unije z namenom spremljanja stanja in strukture stroškov dela po različnih karakteristikah poslovnih subjektov. S statističnim raziskovanjem o strukturi delovnega časa se zbirajo strukturni podatki o delovnem času, ki pa so potrebni tudi za izboljšanje kakovosti drugih raziskovanj na podlagi uredb Evropske unije (za kratkoročni statistični kazalnik o opravljenih delovnih urah, za indeks stroškov dela in za podatke nacionalnih računov).

Zavezanci za poročanje

Podatke za raziskovanje morajo predložiti pravne osebe in njihove enote v sestavi ter registrirane fizične osebe v Republiki Sloveniji, določene v vzorec s strani SURS.

Poročanje podatkov o stroških dela in o strukturi delovnega časa poteka na skupnem vprašalniku ZAP-RSD in ZAP-SDČ prek spletnega portala AJPES (aplikacija LCS). Poročevalci lahko posredujejo podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo LCS ali z uvozom XML datoteke. Vzorčni vprašalnik, vzorca XML datotek in druga dokumentacija so objavljeni pod »Predpisi in povezave«.

Rok za predložitev

Raziskovanje je štiriletno. Zadnje zbiranje podatkov je bilo izvedeno v roku od 14. 9. do 5. 11. 2021.

 

Zakon o državni statistiki (Register predpisov RS)

Uredba Sveta (ES) št. 530/1999 z dne 9. marca 1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela (EUR-Lex)

Uredba Komisije (ES) št. 1737/2005 z dne 21. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1726/1999 glede opredelitve in posredovanja podatkov o stroških dela (EUR-Lex)

Uredba Sveta (ES) št. 1165/1998 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih (EUR-Lex)

Uredba (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o indeksu stroškov dela (EUR-Lex)

Uredba Komisije (ES) št. 1216/2003 z dne 7. julija 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o indeksu stroškov dela (EUR-Lex)

Uredba (ES) št. 1392/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/1996 glede posredovanja podatkov nacionalnih računov (EUR-Lex)

Najpogostejša vprašanja o raziskovanju ZAP-RSD in ZAP-SDČ (spletna stran SURS; v naboru vprašalnikov izberite ZAP-RSD in ZAP-SDČ – Struktura stroškov dela in delovnega časa)

Vprašalnik za statistično raziskovanje Struktura stroškov dela in delovnega časa za leto 2020 (ZAP-RSD in ZAP-SDČ)

Metodološka navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSD in ZAP-SDČ

Računske in logične kontrole za statistično raziskovanje ZAP-RSD in ZAP-SDČ

Kratki napotki za vpisovanje podatkov v aplikacijo LCS

 Vzorec XML datoteke, kjer zavezanec nima podenot

 Vzorec XML datoteke, kjer ima zavezanec podenote

 Kontrolna XSD shema
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?