PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Bonitete S.BON AJPES

Bonitete gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov

Dodatne informacije:

anmhsdsd?`iodr-rh

01 / 583 33 08

02 / 235 25 27


Bonitetna lestvica

Bonitetni model S.BON AJPES razvrsti slovenske poslovne subjekte (gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike in zasebne zavode) glede na kreditno tveganje v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi bonitetnimi ocenami od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena. Bonitetne ocene so definirane z verjetnostnim razponom, da bo pri konkretnem poslovnem subjektu prišlo do nastopa vsaj enega dogodka neplačila (stečaj, prisilna poravnava in prisilna likvidacija v primeru gospodarskih družb in zadrug, stečaj in prisilna likvidacija v primeru zasebnih zavodov ter osebni stečaj podjetnika in prisilna poravnava nad podjetnikom v primeru samostojnih podjetnikov) v obdobju 12 mesecev po datumu računovodskih izkazov, ki so bili podlaga za določitev bonitetne ocene. 


Prvih 10 bonitetnih ocen (od SB1 do SB10) predstavlja razrede plačnikov, bonitetna ocena SB10d pa razred neplačnikov. Bonitetna ocena SB10d je pripisana poslovnim subjektom, pri katerih je dejansko prišlo do nastopa dogodka neplačila ne glede na bonitetno oceno, ki jo je imel subjekt pred nastopom dogodka neplačila. Verjetnost za nastop dogodka neplačila je najmanjša pri bonitetni oceni SB1 in z eksponentno funkcijo narašča s premikom proti bonitetni oceni SB10.

Prikaz verjetnosti neplačila po bonitetnih ocenah


 
 

Bonitetna ocena

Opis za vse poslovne subjekte

SB1

SB1 je najvišja bonitetna ocena na bonitetni lestvici. Poslovni subjekt, ki jo dobi, ima najvišjo zmožnost poravnavanja svojih obveznosti. Bonitetna ocena je določena glede na njegov finančno-premoženjski položaj in njegovo kreditno sposobnost. Pri poslovnem subjektu z bonitetno oceno SB1 so vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila takšne, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila najnižja.

SB2

Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je zelo visoka. Subjekt z bonitetno oceno SB2 se od tistega z bonitetno oceno SB1 z vidika kreditne sposobnosti razlikuje v majhni meri. Vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja so takšne, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila zelo nizka a višja kot v prvem bonitetnem razredu.

SB3

Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je visoka. Subjekt z bonitetno oceno SB3 ima takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila nizka a višja kot v drugem bonitetnem razredu. V primerjavi s poslovnimi subjekti, ki imajo dodeljeno višjo bonitetno oceno, je bolj občutljiv na neugodne spremembe v poslovnem okolju.

SB4

Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je še vedno visoka, a nižja kot v tretjem bonitetnem razredu. Subjekt z bonitetno oceno SB4 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nizka. Ne glede na to je verjetnost nastopa dogodka neplačila pri subjektih z bonitetno oceno SB4 v povprečju višja kot pri tistih z bonitetno oceno SB3.

SB5

Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je nadpovprečna, a nižja kot v četrtem bonitetnem razredu. Zaostritev razmer v poslovnem okolju ali nastop drugih nepredvidljivih dogodkov lahko pripelje poslovni subjekt v položaj, ko ne bo sposoben poravnavati svojih obveznosti. Subjekt z bonitetno oceno SB5 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila nižja kot v povprečju za vse slovenske poslovne subjekte.

SB6

Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je še vedno nadpovprečna, a je zaradi eksponentnega naraščanja verjetnosti neplačila po bonitetnih razredih večini slovenskih poslovnih subjektov pripisana višja bonitetna ocena. Subjekt je ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposoben poravnavati svoje obveznosti, a je njegovo poslovanje močno občutljivo na razmere v poslovnem okolju. Poslabšanje splošnega makroekonomskega okolja ali razmer v panogi lahko pripelje poslovni subjekt v položaj, ko ne bo sposoben poravnavati svojih obveznosti. Subjekt z bonitetno oceno SB6 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse slovenske poslovne subjekte, a zaradi eksponentnega naraščanja pomembno višja kot v petem bonitetnem razredu.

SB7

Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je povprečna, a je zaradi eksponentnega naraščanja verjetnosti neplačila po bonitetnih razredih približno 75-im odstotkom vseh slovenskih poslovnih subjektov pripisana boljša bonitetna ocena. Subjekt z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske poslovne subjekte. Uspešnost poslovanja in sposobnost poravnavanja obveznosti sta pomembno odvisni od ugodnih razmer v makroekonomskem okolju in panogi, subjekt pa lahko hitro zaide v težave.

SB8

Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je nizka in zato v veliki meri pogojena z razmerami v poslovnem okolju. Zaostritev razmer zelo verjetno vodi v nastop dogodka neplačila. Subjekt z bonitetno oceno SB8 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila visoka in zaradi eksponentnega naraščanja pomembno višja kot v sedmem bonitetnem razredu. V primeru insolventnosti poslovnega subjekta je vprašljiva popolna poplačljivost terjatev upnikov.

SB9

Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je zelo nizka. Subjekt z bonitetno oceno SB9 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila zelo visoka in zaradi eksponentnega naraščanja pomembno višja kot v osmem bonitetnem razredu. Obstaja nadpovprečna verjetnost, da bo imel subjekt z bonitetno oceno SB9 težave pri poravnavanju svojih obveznosti, vprašljiva pa je tudi polna poplačljivost terjatev upnikov v primeru insolventnosti poslovnega subjekta.

SB10

Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je najnižja med vsemi slovenskimi subjekti. Subjekt z bonitetno oceno SB10 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila najvišja in zaradi eksponentnega naraščanja bistveno višja kot v devetem bonitetnem razredu. Pri subjektih z bonitetno oceno SB10 obstaja med vsemi slovenskimi poslovnimi subjekti največja verjetnost, da postanejo insolventni, hkrati pa je vprašljiva tudi polna poplačljivost terjatev upnikov v primeru insolventnosti subjekta.

SB10d

Bonitetna ocena SB10d je pripisana poslovnemu subjektu, pri katerem je dejansko prišlo do nastopa dogodka neplačila, in sicer stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v primeru gospodarske družbe in zadruge ali osebnega stečaja in prisilne poravnave v primeru samostojnega podjetnika.

Vzporejanje bonitetnih ocen

Bonitetne ocene SB po modelu S.BON AJPES so neposredno vzporejene z bonitetnimi ocenami treh uveljavljenih mednarodno priznanih bonitetnih agencij, in sicer:  

 S.BON AJPES

S&P

SB1

AA ali boljša

SB2

AA- ali boljša

SB3

A+ ali boljša

SB4

A- ali boljša

SB5

BBB+ ali boljša

SB6

BBB- ali boljša

SB7

BB ali boljša

SB8

B+ ali boljša

SB9

B ali boljša

SB10

brez omejitev

 S.BON AJPES

FITCH

SB1

AA- ali boljša

SB2

AA- ali boljša

SB3

A+ ali boljša

SB4

A- ali boljša

SB5

BBB ali boljša

SB6

BBB- ali boljša

SB7

BB+ ali boljša

SB8

BB- ali boljša

SB9

B ali boljša

SB10

brez omejitev

 S.BON AJPES

MOODY'S

SB1

Aa3 ali boljša

SB2

Aa3 ali boljša

SB3

A1 ali boljša

SB4

A3 ali boljša

SB5

Baa1 ali boljša

SB6

Baa3 ali boljša

SB7

Ba1 ali boljša

SB8

Ba3 ali boljša

SB9

B2 ali boljša

SB10

brez omejitev

Posredno je mogoče zagotoviti tudi vzporejanje bonitetnih ocen drugih bonitetnih agencij, v kolikor te zagotavljajo vzporejanje z eno izmed treh zgoraj navedenih mednarodnih bonitetnih agencij.

S tem je zagotovljena mednarodna primerljivost bonitetnih ocen po modelu S.BON AJPES. Takšno vzporejanje uporabnikom omogoča primerjavo kreditnega tveganja med slovenskimi poslovnimi subjekti, ki imajo pripisano slovensko bonitetno oceno, in tujimi poslovnimi subjekti, ki so ocenjeni s strani tuje mednarodno priznane bonitetne agencije.
 
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?