Na vsebino

Plače v zasebnem sektorju

Pogosta vprašanja
Vstop v aplikacijo

PLAČE

Rok za predložitev:

  • Obrazec ZAP/M: mesečno, ob izplačilu plač (najpozneje do zadnjega dne v mesecu)
Še 25 dni

do konca oddaje podatkov


Vsebinska pogosta vprašanja

AJPES morajo mesečno poročati podatke o plačah prek spletnega Obrazca ZAP/M vse pravne osebe (poslovni subjekti), ki imajo vsaj eno zaposleno osebo in ki so po veljavnem zakonu, ki ureja Poslovni register Slovenije, registrirane pri registrskem organu in ki opravljajo registrirane dejavnosti, določene s predpisom ali z aktom o ustanovitvi pravne osebe (zasebnega sektorja). Podatkov prek Obrazca ZAP/M ne poročajo pravne osebe (uporabniki proračuna), ki jih določa sklep o subjektih, za katere velja zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, prav tako tovrstnih podatkov AJPES ne poročajo samostojni podjetniki (s.p.-ji).

Smiselno je, da se odgovorna oseba za predložitev podatkov o plačah določi s Pravilnikom o računovodstvu, lahko pa vodja pravne osebe določi (pooblasti) odgovorno osebo za oddajanje podatkov o plačah. Možni načini pooblaščanja so opisani v Priročniku za uporabnike, pogoji za oddajo podatkov brez priprave pooblastila so opisani v sklopu "Pravice za poročanje".

Pravne osebe zasebnega sektorja poročajo AJPES na Obrazcu ZAP/M podatke o plačah za vse osebe, ki so za mesec, za katerega se poroča, prejele vsaj enega od vrst izplačil plač (redna, zaostala, izredna izplačila) v breme delodajalca, podatkov pa ne sporočajo za osebe, ki delajo na podlagi podjemnih, avtorskih ali podobnih pogodb, osebe, ki so vključene v programe javnih del, napotene (detaširane) zaposlene osebe in zaposlene osebe, ki so bile odsotne z dela zaradi bolniških odsotnosti nad 30 delovnih dni (refundirani prejemki), materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta, če tem osebam ni bila izplačana tudi plača v breme delodajalca.
V polje AOP 007 (najnižja bruto izplačana plača) se vpiše znesek najnižje izplačane plače (določen z zakonom ali drugim veljavnim pravnim aktom) za mesec poročanja, preračunan na polni delovni čas.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?