Na vsebino


Plače v zasebnem sektorju

Poročila


Spremembe objave podatkov

Obveščamo vas, da AJPES od marca 2017 dalje (plače za januar 2017) na svojem spletnem portalu ne  objavlja in ne posreduje podatkov zbranih na podlagi statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M). AJPES skladno z dogovorom s Statističnim uradom Republike Slovenije (SURS)  podatke za namen državne statistike samo zbira, objavljanje in posredovanje  podatkov pa je zgolj v pristojnosti SURS (e-naslov: fo-rtqr?fnu-rh).

Zadnja objava

Datum zadnje objave: 15. 2. 2017

Leto 2016

Zasebni sektor

Število zaposlenih

Izplačane bruto plače
(v EUR)

Povprečno izplačana
bruto plača
(v EUR)

Skupaj Z minimalno
plačo
Januar 445.201 27.961 686.940.768 1.543
Februar 447.304 25.244 685.502.639 1.533
Marec 451.624 23.215 711.734.662 1.576
April 457.826 27.628 707.648.554 1.546
Maj 460.227 24.647 714.654.027 1.553
Junij 461.580 24.313 718.662.184 1.557
Julij 463.836 28.364 714.119.281 1.540
Avgust 464.544 23.149 726.260.223 1.563
September 465.681 24.792 722.843.490 1.552
Oktober 470.491 27.507 729.574.412 1.551
November 470.653

22.720

747.379.024

1.588

December 469.109 26.017 737.262.765 1.572

Datum zadnje objave: 15. 2. 2017

 

 


Leto 2016


Izplačane plače zaposlenih po kolektivnih pogodbah

Izplačane plače zaposlenih, za katere kolektivne pogodbe ne veljajo

Število zaposlenih

Izplačane

plače

(v EUR)

Povprečna

izplačana

plača (v EUR)

 

Število

zaposlenih

Izplačane

plače

(v EUR)

Povprečna

izplačana

plača (v EUR)

 

Skupaj

Z minimalno

plačo

Januar

422.021

27.961

617.834.668

1.464

23.180

69.106.100

2.981

Februar

423.830

25.244

616.787.349

1.455

23.473

68.715.290

2.927

Marec

427.713

23.215

639.984.558

1.496

23.911

71.750.104

3.001

April

433.293

27.628

635.423.554

1.466

24.532

72.225.000

2.944

Maj

435.411

24.647

642.901.583

1.477

24.816

71.752.444

2.891

Junij

436.939

24.313

646.678.591

1.480

24.641

71.983.593

2.921

Julij

438.992

28.364

643.068.186

1.465

24.844

71.051.095

2.860

Avgust

439.656 23.149 654.773.110 1.489 24.889 71.487.113 2.872

September

440.780 24.792 651.731.815 1.479 24.901 71.111.675 2.856

Oktober

445.137 27.507 657.860.971 1.478 25.353 71.713.441 2.829
November 445.171 22.720 674.354.624 1.515 25.482 73.024.401 2.866
December 443.695 26.017 664.219.868 1.497 25.413 73.042.897 2.874

 

 

 

 

Prikazani podatki so zbrani v okviru statističnega raziskovanja »Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M)«; za navedeno raziskovanje pravne osebe zasebnega sektorja mesečno poročajo podatke skladno z Navodilom o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Plače zaposlenih (ZAP/M), in sicer podatke o bruto izplačilih plač za delo v polnem delovnem času, v delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa in daljšem od polnega delovnega časa, ki bremenijo delodajalca. Podatki o številu zaposlenih in o bruto izplačanih plačah ne vsebujejo nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca (refundacije): nadomestil za čas starševskega dopusta, nadomestil za bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni, nadomestil za plače iskalcev prve zaposlitve pod posebnimi pogoji, dodatkov za nego, invalidnin, nadomestil za opravljanje državljanskih dolžnosti (vojaške vaje, vaje civilne zaščite itd.) ter izplačil zaposlenim osebam, vključenim v javna dela ter napotenim (detaširanim) delavcem.

Število zaposlenih oseb je izračunano na podlagi plačanih ur.

Za pravne osebe javnega sektorja, za katere velja zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, je z mesecem decembrom 2015 (plače za mesec november 2015) prenehala obveznost poročanja podatkov o izplačanih plačah za statistično raziskovanje »Plače zaposlenih (ZAP/M)«, za statistično raziskovanje »Izplačilo regresa za letni dopust« in poročanje na »Obrazcu 1A«. Zbirni mesečni podatki za pretekla leta so na voljo v arhivu poročil.

Arhiv

Dodatne informacije dobite na pristojni izpostavi AJPES.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?