PRIJAVA

 

Registrirani uporabniki

Večstranski pobot obveznosti – ePobot

Pogosta vprašanja

Vsebinska vprašanja

 

Uporabniki, ki želijo uporabljati spletno aplikacijo ePobot za prijave v obvezni in neobvezni večstranski pobot, morajo svojo identiteto na portalu izkazati s kvalificiranim digitalnim potrdilom. To naredijo tako, da v svoje uporabniške nastavitve (profil) dodajo vsaj eno digitalno potrdilo v meniju Pooblastila > Moja digitalna potrdila. Z identifikacijo na portalu dobijo osebe, ki so kot  zastopniki poslovnih subjektov vpisani v Poslovni register Slovenije s svojo osebno davčno številko, samodejno pravice za opravljanje vseh storitev za poslovni subjekt, katerega zastopniki so. Drugi uporabniki spletne aplikacije ePobot pa te pravice dobijo le na podlagi pooblastil zakonitih zastopnikov poslovnih subjektov (pooblastiteljev).
 
Za sodelovanje v prostovoljnem pobotu morate z AJPES skleniti tudi pogodbo (papirni obrazec, elektronski obrazec).

Podrobnejši opis postopka je objavljen na strani Vključitev v obvezni in prostovoljni večstranski pobot.

 
V imenu dolžnika lahko prijavo vloži njegov zakoniti zastopnik, katerega kvalificirano digitalno potrdilo je vpisano v evidenco digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov poslovnih subjektov ali pooblaščena oseba, ki jo zakoniti zastopnik dolžnika pooblasti za izvedbo postopkov v zvezi z večstranskim pobotom. Dolžnik lahko torej za izvedbo teh aktivnosti pooblasti tudi davčnega svetovalca ali računovodski servis, ki za dolžnika opravlja druge sorodne storitve (predložitev letnih poročil AJPES ipd.)

Dolžniki so dolžni prijaviti zneske denarnih obveznosti do posameznega upnika,  s podatki, ki jih določa prvi odstavek 31. člena ZPreZP-1 (davčna številka upnika, datum in številka računa, datum nastanka zamude, znesek neporavnane denarne obveznosti po računu, zaporedna številka prijave).
 
AJPES je v strukturo podatkov kot neobvezen podatek dodal še datum začetka teka plačilnega roka, saj ocenjuje, da je evidentiranje tega podatka potrebno zagotoviti za spremljanje uresničevanja zakona pri samih poslovnih subjektih (dolžnikih in upnikih). Datum začetka teka plačilnega roka je odvisen od nastopa dogodkov, navedenih v 10., 11. in 12. člen ZPreZP-1.
Upniki lahko dolžnike, za katere ugotovijo, da jih niso prijavili v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude, v skladu s 55. členom ZPreZP-1 prijavijo Davčni upravi RS prek aplikacije NF-Upnik v sistemu eDavki (eDavki - Obvestila), Carinski upravi RS ter Tržnemu inšpektoratu RS.

Upnikov predlog (pisni ali elektronski) mora vsebovati podatke, ki omogočajo identifikacijo upnika in dolžnika, v zvezi z v obvezni večstranski pobot nevnešeno denarno obveznostjo pa datum in številko računa, datum nastanka zamude in znesek neporavnane denarne obveznosti. 
 
Pri obveznem večstranskem pobotu gre za pravni posel, ki po svoji naravi odstopa od načela svobodnega sklepanja pogodb. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih določa obveznost sklenitve takšnega posla, zato stranke nimajo izbire, ali bodo v takšno pravno razmerje vstopile ali ne. Za uspešno izpodbijanje pravnih poslov v stečaju mora biti izpolnjenih več pogojev. Med njimi je tudi subjektivni pogoj izpodbojnosti, ki določa, da je morala oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, vedeti ali bi morala vedeti, da je dolžnik insolventen. Pri obveznem večstranskem pobotu dolžnik ne ve, kateri od njegovih dolžnikov ali upnikov bo udeležen v posameznem krogu pobota, zaradi česar ne more preverjati njihovega ekonomskega položaja, ve pa, kateri dolžnik bi moral prijaviti obveznost do njega, kar lahko preveri šele po izvedenem večstranskem pobotu. Vsi upniki so v fazi prijave enakopravno obravnavani, še toliko bolj ker se večstranski pobot izvede s pomočjo računalniškega programa, če je seveda dolžnik v skladu z določbami ZPreZP prijavil vse svoje zapadle obveznosti. Iz teh razlogov poslov izvedenih v obveznem večstranskem pobotu ni moč izpodbijati.

Če ste pobotno prijavo v aplikaciji ePobot že vnesli, a je ne morete elektronsko podpisati, jo izpišite na papir, podpišite, overite in po telefaksu pošljite v izpostavo AJPES, kjer bodo vneseno prijavo zaključili ročno pod pogojem, da bo prejeta pravočasno (glej Urnik) in da bodo podatki istovetni.Tehnična vprašanja

Dolžnik lahko prijavo vloži z vnosom v elektronski obrazec, v katerega zgolj vnese zahtevane podatke, ali z uvozom podatkov iz datoteke, ki jo pripravi na podlagi podatkov iz svojega informacijskega sistema v strukturi, ki jo je AJPES objavil na svoji spletni strani.

Vsem uporabnikom, ki imajo večje število neporavnanih obveznosti priporočamo, da pripravijo izvoz podatkov iz svojega informacijskega sistema v XML datoteko, ki jo je mogoče hitro in enostavno uvoziti v spletno aplikacijo.
Strukture zapisov podatkov v datotekah sistema večstranskega pobota (730 kB)

Podrobnosti o digitalnih potrdilih, njihovih izdajateljih in načinih pridobivanja ter zahtevani programski opremi najdete na naši spletni strani Elektronsko podpisovanje.

Navodila za preverjanje ustreznosti programske opreme za elektronsko podpisovanje in navodila za namestitev korenskega potrdila glede na izbrani spletni brskalnik so objavljena na strani Preverjanje ustreznosti programske opreme za elektronsko podpisovanje.

Če ste uporabnik kvalificiranega digitalnega potrdila izdajatelja HALCOM@CA, ki uporablja pare digitalnih potrdil ločeno za šifriranje in podpisovanje, je potrebno v profil, ki ga imate na spletni strani AJPES dodati obe potrdili. Več o dodajanju digitalnih potrdil lahko preberete v e-Pooblastila Priročnik za uporabnike.
Priporočamo vam, da na svojem računalniku dodate spletni naslov AJPES med zaupanja vredna mesta in namestite vtičnik za elektronsko podpisovanje (kontrolnik activeX). Navodila za preverjanje in namestitev vtičnika ter dodajanje spletnega naslova AJPES med zaupanja vredna mesta lahko preberete na strani »elektronsko podpisovanje«.
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?