Na vsebino


Letna in druga poročila

Informacije - Gospodarske družbe in zadruge

Informacije o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po statističnih regijah

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki se razvrščajo v 12 statističnih regij v skladu z Uredbo 1059/2003/ES o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). To uredbo dopolnjuje Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot.

Uredba 1319/2013/ES z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog Uredbe 1059/2003/ES o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot uveljavlja spremembo:

  1. imen dveh statističnih regij: Notranjsko-kraška regija se preimenuje v Primorsko-notranjsko regijo, Spodnjeposavska regija pa se preimenuje v Posavsko regijo,
  2. meja štirih statističnih regij, in sicer Savinjske, Spodnjeposavske (Posavske), Osrednjeslovenske in Zasavske regije. Občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz Savinjske v Spodnjeposavsko (Posavsko) regijo, občina Litija pa iz Osrednjeslovenske v Zasavsko regijo.

 Pomurska regijaPodravska regija, Koroška regija, Savinjska regija, Zasavska regijaPosavska regijaJugovzhodna SlovenijaOsrednjeslovenska regija, Gorenjska regija, Primorsko-notranjska regija, Goriška regijaObalno-kraška regija

AJPES je v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi letos oblikoval seznam hitro rastočih podjetij. Tokratno pet letno opazovano obdobje je med letoma 2016 in 2020. V analizo je vključenih 119.453 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij), med katerimi je 6.930 takšnih, ki izpolnjujejo kriterije za hitro rastoče podjetje. Delež hitro rastočih podjetij se povečuje in je s 5,8 % deležem najvišji v vseh opazovanih obdobjih. Med hitro rastoča podjetja se je prvič uvrstilo 1.359 podjetij, na seznamu pa je tudi 67 podjetij, ki že od leta 2011 ohranjajo visoko rast.

 

V obdobju 2016-2020 so hitro rastoča podjetja predstavljala 5,8 % vseh podjetij in jih je za 1.025 oziroma za kar za 17 % več kot v preteklem opazovanem obdobju. Zaposlovala so 23,8 % vseh delavcev v državi (129.810) in dosegla 26,6 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje.

Število hitro rastočih podjetij je največje v Osrednjeslovenski regiji (2.467 podjetij oziroma 35,6 %), sledi ji Podravska regija z 1.003 oziroma 14,5 % podjetji. Glede na število vseh podjetij v regiji imata največ hitro rastočih podjetij Koroška regija (7,5 %) in Jugovzhodna Slovenija (7,3 %), najmanj jih ima Obalno-kraška regija (4,2 %).

 

Najpomembnejša po številu hitro rastočih podjetij je dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil kjer je delovalo 1.443 hitro rastočih podjetij (20,8 % vseh). Po ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje in številu zaposlenih je najpomembnejša predelovalna dejavnost, kjer je delovalo 1.412 oziroma 20,4 % hitro rastočih podjetij, ki so zaposlovala 40,6 % vseh delavcev in ustvarile 10,2 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje.

Gonilna sila rasti in zaposlovanja so majhna in srednja podjetja, ki skupaj predstavljajo 43,3 % vseh hitro rastočih podjetij. V letu 2020 so ta podjetja zaposlovala kar 56,2 % vseh delavcev in ustvarila več kot polovico (51,1 %) vseh čistih prihodkov od prodaje v hitro rastočih podjetjih.

Hitro rastoča podjetja, ki imajo velik pomen za razvoj gospodarstva, so v primerjalnem obdobju 2007-2011 in 2016-2020 v povprečju ustvarila 51.075 novih delovnih mest in povečala prodajo za 8,4 mrd evrov.

 

 Podatki o hitro rastočih podjetjih v obdobju 2016-2020

 Hitro rastoča podjetja v obdobju 2016-2020 

AJPES je v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi letos oblikoval seznam hitro rastočih podjetij. Tokratno pet letno opazovano obdobje je med letoma 2015 in 2019. V analizo je vključenih 120.459 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij), med katerimi je 5.905 takšnih, ki izpolnjujejo kriterije za hitro rastoče podjetje. Med hitro rastoča podjetja se je prvič uvrstilo 1.876 podjetij, na seznamu pa so tudi 102 podjetja, ki že od leta 2011 ohranjajo visoko rast.

V obdobju 2015-2019 so hitro rastoča podjetja predstavljala 4,9 % vseh podjetij in jih je za 558 oziroma za 0,4 odstotne točke več kot v preteklem opazovanem obdobju. Zaposlovala so 16,3 % vseh delavcev v državi (98.673) in dosegla 19,9 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje.

Število hitro rastočih podjetij je največje v Osrednjeslovenski regiji (2.147 podjetij oziroma 36,4 %), sledi ji Podravska regija z 808 oziroma 13,7 % podjetji. Glede na število vseh podjetij v regiji imata največ hitro rastočih podjetij Jugovzhodna Slovenija (6,3 %) in Koroška regija (6,0 %), najmanj jih ima Obalno-kraška regija (3,9 %).

Najpomembnejša po številu hitro rastočih podjetij, ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje in številu zaposlenih je predelovalna dejavnost. V tej dejavnosti je v letu 2019 delovalo 1.234 oziroma 20,9 % hitro rastočih podjetij, ki so zaposlovala 40,8 % vseh delavcev in ustvarile 7,5 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje.

Gonilna sila rasti in zaposlovanja so majhna in srednja podjetja, ki skupaj predstavljajo 41,9 % vseh hitro rastočih podjetij. V letu 2019 so ta podjetja zaposlovala kar 60,4 % vseh delavcev in ustvarila več kot polovico (56,9 %) vseh čistih prihodkov od prodaje v hitro rastočih podjetjih.

Primerjalna analiza podatkov med obdobjema 2007-2011 in 2015-2019 je pokazala pozitivne rezultate. V tem časovnem obdobju so hitro rastoča podjetja v povprečju ustvarila 19.938 novih delovnih mest, povečala prodajo za 1,6 mrd evrov, manjša pa je tudi zadolženost podjetij.

 

 Podatki o hitro rastočih podjetjih v obdobju 2015-2019

 Hitro rastoča podjetja v obdobju 2015-2019 

AJPES je v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi letos oblikoval seznam hitro rastočih podjetij. Tokratno pet letno opazovano obdobje je med letoma 2014 in 2018. V analizo je vključenih 122.088 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij), med katerimi je 5.347 takšnih, ki izpolnjujejo kriterije za hitro rastoče podjetje. Na seznamu je 159 podjetij, ki že od leta 2011 ohranjajo visoko rast.

V obdobju 2014-2018 so hitro rastoča podjetja predstavljala 4,4 % vseh podjetij, njihov delež se v primerjavi s preteklim opazovanim obdobjem ni spremenil. Zaposlovala so 16,4 % vseh delavcev v državi (97.675) in dosegla 20,5 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje.

Število hitro rastočih podjetij je največje v Osrednjeslovenski regiji (1.907 podjetij oziroma 35,7 %), sledi ji Podravska regija s 709 oziroma 13,3 %  podjetji. Glede na število vseh podjetij v regiji imata največ hitro rastočih podjetij Jugovzhodna Slovenija in Koroška regija (5,6 %), najmanj jih ima Obalno-kraška regija (3,4 %).

Najpomembnejša po številu hitro rastočih podjetij, ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje in številu zaposlenih je predelovalna dejavnost. V tej dejavnosti je v letu 2018 delovalo 1.231 oziroma 23,0 % hitro rastočih podjetij, ki so zaposlovala skoraj polovico (44,7 %) vseh delavcev in ustvarile 8,1 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje.

Gonilna sila rasti in zaposlovanja so majhna in srednja podjetja, ki skupaj tvorijo slabo polovico (42,7 %) vseh hitro rastočih podjetij. V letu 2018 so ta podjetja zaposlovala kar 55,9 % vseh delavcev in ustvarila več kot polovico (53,0 %) vseh čistih prihodkov od prodaje v hitro rastočih podjetjih.

Primerjalna analiza podatkov med obdobjema 2007-2011 in 2014-2018 je pokazala zanimive rezultate. V tem časovnem obdobju so hitro rastoča podjetja v povprečju ustvarila 18.939 novih delovnih mest, povečala prodajo za 2,2 mrd evrov, manjša pa je tudi zadolženost podjetij.

 

 Podatki o hitro rastočih podjetjih v obdobju 2014-2018

 Hitro rastoča podjetja v obdobju 2014-2018 

AJPES je v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi letos oblikoval seznam hitro rastočih podjetij. Tokratno pet letno opazovano obdobje je med letoma 2013 in 2017. V analizo je vključenih 122.942 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij), med katerimi je 5.366 takšnih, ki izpolnjujejo kriterije za hitro rastoče podjetje. Na seznamu je kar 275 podjetij, ki kontinuirano, že šesto leto zapored ohranjajo visoko rast.

V obdobju 2013-2017 so hitrorastoča podjetja predstavljala 4,4 % vseh gospodarskih subjektov, kar je za 0,5 odstotne točke manj kot v preteklem opazovanem obdobju. Zaposlovala so 17,2 % vseh delavcev v državi (98.299) in dosegla 21,1 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje.

Število hitro rastočih podjetij je največje v  Osrednjeslovenski regiji (1.925 podjetij oziroma 35,9 %), sledi ji Podravska regija s 693 oziroma 12,9 %  podjetij. Glede na število podjetij v regiji ima največ hitro rastočih podjetij Jugovzhodna Slovenija (5,4 %), ki ji s 5,3 % sledi Koroška regija.

Najpomembnejša po številu hitro rastočih podjetij, ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje in številu zaposlenih je predelovalna dejavnost. V tej dejavnosti je v letu 2017 delovalo 1.372 oziroma 25,6 % hitro rastočih podjetij, ki so zaposlovala skoraj polovico (44,2 %) vseh delavcev in ustvarile 8,9 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje.

Gonilna sila rasti in zaposlovanja so mala in srednja podjetja, ki skupaj tvorijo slabo polovico (44,4 %) vseh hitro rastočih podjetij. V letu 2017 so ta podjetja zaposlovala kar 61,5 % vseh delavcev in ustvarila več kot polovico (53,9 %) vseh čistih prihodkov od prodaje v hitro rastočih podjetjih.

Primerjalna analiza podatkov med obdobjema 2007-2011 in 2013-2017 je pokazala zanimive rezultate. V tem časovnem obdobju so hitro rastoča podjetja v povprečju ustvarila 19.564 novih delovnih mest, povečala prodajo za 2,9 mrd evrov, manjša pa je tudi zadolženost podjetij.

 

 Podatki o hitro rastočih podjetjih v obdobju 2013-2017

 Hitro rastoča podjetja v obdobju 2013-2017 

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripravil pregled hitro rastočih podjetij za obdobje 2012-2016.

Podlago za analizo hitro rastočih podjetij (HRP) predstavlja 124.490 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij). Ob upoštevanju izločitvenih kriterijev, navedenih v prilogi, je število hitro rastočih podjetij 6.150.

Od 6.150 hitro rastočih podjetij v obdobju 2012–2016 jih je 488 oz. 7,9 % izpolnjevalo kriterije za hitro rastoče podjetje tudi po podatkih za obdobja 2007-2011, 2008-2012, 2009-2013, 2010-2014 in 2011-2015.

 Podatki o hitro rastočih podjetjih v obdobju 2012-2016

 Hitro rastoča podjetja v obdobju 2012-2016 

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripravil pregled hitro rastočih podjetij za obdobje 2011-2015.

Podlago za analizo hitro rastočih podjetij (HRP) predstavlja 128.030 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij). Ob upoštevanju izločitvenih kriterijev, navedenih v prilogi, je število hitro rastočih podjetij 5.405.

Od 5.405 hitro rastočih podjetij v obdobju 2011–2015 jih je 672 oz. 12,4 % izpolnjevalo kriterije za hitro rastoče podjetje tudi po podatkih za obdobja 2007-2011, 2008-2012, 2009-2013 in 2010-2014.

 Podatki o hitro rastočih podjetjih v obdobju 2011-2015

 Hitro rastoča podjetja v obdobju 2011-2015 

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripravil pregled hitro rastočih podjetij za obdobje 2010-2014.

Podlago za analizo hitro rastočih podjetij (HRP) predstavlja 131.678 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij). Ob upoštevanju izločitvenih kriterijev, navedenih v prilogi, je število hitro rastočih podjetij 4.709.

Od 4.709 hitro rastočih podjetij v obdobju 2010 - 2014 jih je 936 oz. 19,9 % izpolnjevalo kriterije za hitro rastoče podjetje tudi po podatkih za obdobja 2007-2011, 2008-2012 in 2009-2013.

 Podatki o hitro rastočih podjetjih v obdobju 2010-2014

 Hitro rastoča podjetja v obdobju 2010-2014 

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripravil pregled hitro rastočih podjetij za obdobje 2009-2013.

Podlago za analizo hitro rastočih podjetij (HRP) predstavlja 131.799 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij). Ob upoštevanju izločitvenih kriterijev, navedenih v prilogi, je število hitro rastočih podjetij 3.867.

Od 3.867 hitro rastočih podjetij v obdobju 2009–2013 jih je 1.329 oz. 34,4 % izpolnjevalo kriterije za hitro rastoče podjetje tudi po podatkih za obdobji 2007-2011 in 2008-2012.

 Podatki o hitro rastočih podjetjih v obdobju 2009-2013

 Hitro rastoča podjetja v obdobju 2009-2013 

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripravil pregled hitro rastočih podjetij za obdobje 2008-2012.

Podlago za analizo hitro rastočih podjetij (HRP) predstavlja 132.619 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij). Ob upoštevanju izločitvenih kriterijev, navedenih v prilogi, je število hitro rastočih podjetij 3.725.

Od 3.725 hitro rastočih podjetij v obdobju 2008–2012 jih je 2.276 oz. 61,1 % izpolnjevalo kriterije za hitro rastoče podjetje tudi po podatkih za obdobje 2007-2011.

 Podatki o hitro rastočih podjetjih v obdobju 2008-2012

 Hitro rastoča podjetja v obdobju 2008-2012 

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripravil pregled hitro rastočih podjetij za obdobje 2007-2011.

Podlago za analizo hitro rastočih podjetij (HRP) predstavlja 131.494 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij). Ob upoštevanju izločitvenih kriterijev, navedenih v prilogi, je število hitro rastočih podjetij 4.380.

 Podatki o hitro rastočih podjetjih v obdobju 2007-2011

 Hitro rastoča podjetja v obdobju 2007-2011 

Drugi podatki
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?