Na vsebino

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2016

Novica

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2016

 

Število družb
(primerjava z družbami v 2015)

65.603

 

+389

       

Število zaposlenih
(na podlagi delovnih ur)

459.463

 

+22.501

       

Povprečna plača na zaposlenega

1.536 EUR

 

+25 EUR

       

Prihodki

84.617 mio EUR

 

+4%

       

Prihodki na tujem trgu

31.914 mio EUR

 

+6%

       

Odhodki

80.932 mio EUR

 

+3%

       

Neto dodana vrednost

19.341 mio EUR

 

+7%

       

Neto dodana vrednost na zaposlenega

42.094 EUR

 

+2%

       

Neto čisti dobiček

3.187 mio EUR

 

+70%

Plačilna disciplina

5.397 plačilno nesposobnih pravnih oseb

 -14,8%

  Dospele neporavnane obveznosti nad 5 dni neprekinjeno v letu 2016 imajo trend upadanja, število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek sta manjša v primerjavi s preteklimi leti. Tudi v prvem trimesečju 2017 sta se v primerjavi s povprečji preteklih let zmanjšala tako povprečni dnevni znesek kot število pravnih oseb z likvidnostnimi težavami, podoben trend je pri samostojnih podjetnikih. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb je v dejavnosti trgovine, gradbeništvu, strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti ter predelovalnih dejavnostih, pri samostojnih podjetnikih tudi v gostinstvu.

 

Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe Samostojni podjetniki
2016 Indeks*
2016
2015
2016 Indeks*
2016
2015
Število subjektov 65.603 - 58.455 -
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 459.463 105 41.333 107
Prihodki 84.616.664 104 4.744.973 108
Prihodki na tujem trgu 31.914.400 106 577.737 112
Odhodki 80.931.822 103 4.387.215 108
Neto dodana vrednost 19.340.610 107 1.302.581 109
Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 42.094 102 13.053 106
Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 3.186.827 170 357.758 110
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, v % 46,8 103 55,0 99

* Podatki za leto 2015 iz letnih poročil, predloženih za leto 2016.
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.

Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2016, so povečali število zaposlenih, prihodke, tudi prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček. V letu 2016 so družbe poslovanje financirale v večji meri z lastnimi viri sredstev kot v predhodnem letu.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.536 EUR. V primerjavi z letom 2015 (iz podatkov letnih poročil za leto 2016 - podatki za prejšnje leto) je bila realno višja za 1,7 %.

 

 

Delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb v letu 2016 je višji kot leto prej, približno na ravni leta 2006, nižji kot »rekorden« v letu 2007 in višji kot v letu 2008 oz. vseh naslednjih letih.

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2015 jih je predložilo 62.166 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih dohodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2015 27.141, v letu 2014 pa 20.026.

Letna poročila za leto 2016 je predložilo tudi 407 zadrug (66 več kot za 2015), ki so skupaj ustvarile 736.015 tisoč evrov prihodkov, 3 odstotke manj kot leto prej in imele 2.999 zaposlenih, 2 odstotka manj kot leto prej.

 

NOVINARSKA KONFERENCA AJPES 2017

Sporočilo za javnost
Novinarska konferenca

 VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?