Na vsebino

4. KROG OBVEZNEGA POBOTA

Novica

4. KROG OBVEZNEGA POBOTA 


Od 15. 7. 2011 poslovni subjekti že lahko predložijo – skladno z določili ZPreZP – prijave svojih nepravočasno poravnanih obveznosti v 4. krog obveznega večstranskega pobota medsebojnih obveznosti, ki bo izveden 22. 7. 2011.
 
Pričakujemo, da bodo v tem krogu obveznega pobota sodelovali vsi poslovni subjekti – dolžniki, ki ne uspevajo uravnavati svoje plačilne sposobnosti tako, da bi obveznosti v denarju plačali pravočasno, to je v rokih, ki so jih dogovorili z upniki oziroma skladno z roki, ki jih določa ZPreZP.
 
S 4. krogom obveznega večstranskega pobota prenehajo veljati prehodne določbe ZPreZP, zato morajo dolžniki prijavljati obveznosti skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPreZP, ki določa obvezne podatke v prijavi:
-       davčna številka upnika,
-       datum in številka računa,
-       datum nastanka zamude,
-       znesek neporavnane obveznosti po računu,
-       zaporedna številka prijave.
 
Dolžniki ob prijavi obveznosti prostovoljno vpišejo tudi datum začetka teka plačilnega roka, ki je pomemben podatek za finančno poslovanje poslovnih subjektov in njihovo uravnavanje plačilne sposobnosti (31. člen ZFPPIPP).
 
Za pravilno uresničevanje zakonskih določil rokov so v program vgrajene logične kontrole datumov, ki so opisane v dokumentu Kontrole datumov obveznosti, prijavljenih v večstranski pobot. AJPES je strukturo za predložitev podatkov (XML datoteko v ustrezni strukturi) z vsemi predpisanimi oz. potrebnimi podatki pripravil že za prvi krog obveznega pobota tako da poslovnim subjektom ni potrebno naknadno popravljati informacijskih rešitev za izvoz podatkov iz lastnih informacijskih sistemov.
 
Opozarjamo, da AJPES že od 1. kroga obveznega pobota upnikom prek spleta omogoča (ePOBOT) brezplačen vpogled v prijave obveznosti njihovih dolžnikov v vsak posamezni krog pobota in jim tako zagotavlja hitro informacijo o izpolnjevanju obveznosti njihovih dolžnikov. Te informacije so upnikom lahko koristna podlaga za njihove nadaljnje ukrepe za izterjavo terjatev npr. prek sodne izvršbe ali tudi podlaga za opozorilo organom nadzora (DURS - Prijava neplačanih računov s strani upnikov).
 
Poslovne subjekte, ki še ne sodelujejo v prostovoljnem e-POBOTu AJPES, vabimo tudi k sklenitvi pogodbe za izvajanje prostovoljnega e-POBOTa.
 
Udeležence večstranskega pobota, ki so v preteklih krogih oddajali podatke na papirju, disketi ali po e-pošti smo že obvestili, da bo oddaja prijav na te načine mogoča le še do vključno junijskega kroga pobota ter jih opozorili na podrobnejša navodila v zvezi z vključitvijo v spletno aplikacijo ePOBOT.
 
Več o večstranskem pobotu medsebojnih obveznosti najdete na:  Pojasnila v zvezi z izvajanjem obveznega večstranskega pobota
 
Informacije o uspešnosti prvih treh krogov obveznega pobota:
 Poročilo o obveznem večstranskem pobotu 15.4.2011
 Poročilo o obveznem večstranskem pobotu 20.5.2011
 Poročilo o obveznem večstranskem pobotu 10.6.2011Vstop v aplikacijo >

 

VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?