PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Mnenje AJPES k izjavi Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

Novica

Mnenje AJPES k izjavi Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, naslovljeni na predsednika in člane Vlade RS (z dne 6.4.2011)


Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDS) poziva Vlado RS, da ustavi izvajanje Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), še zlasti prvega obveznega večstranskega pobota, ki ga AJPES načrtuje 15.4.2011, na način, da ne da soglasja k tarifi in pravilom po petem odstavku 17. člena ZPreZP. ZDS to svojo pobudo utemeljuje sklicujoč se na mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo (SVZ): "... da 16. člen ZPreZP nikjer ne določa, da bi moral AJPES prvi obvezni večstranski pobot opraviti 15.4.2011 oziroma najkasneje do navedenega datuma, kot to določa prvi odstavek 14. člena predloga Pravil, s čimer bo izpolnila obveznost iz 16. člena ZPreZP".

AJPES ugotavlja, da citirani odstavek s strani ZDS ni ustrezno povzet in je izvzet iz konteksta mnenja SVZ (mnenje SVZ št. 406-5/2011/2, z dne 29. 3. 2011). Sicer pa je tudi mnenje SVZ nelogično, saj SVZ ugotavlja, da je potrebno na podlagi drugega odstavka 28. člena ZPreZP v 30 dneh po uveljavitvi ZPreZP prijaviti obveznosti v večstranski pobot, meni pa, da AJPES za te prijavljene  obveznosti ni dolžan takoj  (trideseti dan) izvesti pobota. Ni jasno, za kakšen namen naj bi potem dolžniki prijavljali obveznosti v pobot, če AJPES pobota ne bi izvedel.  Hkrati pa le  prijavljanje obveznosti v večstranski pobot, ne da bi ga AJPES tudi dejansko izvedel 15.4.2011, dolžnikov (in njihovih računovodskih servisov) ne razbremenjuje naloge priprave podatkov za prijavo v obvezni pobot. Zato je mnenje SVZ neutemeljeno, ravno tako pa tudi  sklicevanje ZDS nanj.


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?