PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

CENTRALNA PRIJAVA - SI-PASS

Registrirani uporabnikiO prijavi prek SI-PASS

Pogosta vprašanja

Centralna prijava deluje za registrirane uporabnike SI-PASS iz Slovenije in drugih držav EU s podprto eIDAS avtentikacijo.

Še niste uporabnik SI-PASS? Registrirajte se.

Mnenje AJPES k izjavi Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

Novica

Mnenje AJPES k izjavi Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, naslovljeni na predsednika in člane Vlade RS (z dne 6.4.2011)


Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDS) poziva Vlado RS, da ustavi izvajanje Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), še zlasti prvega obveznega večstranskega pobota, ki ga AJPES načrtuje 15.4.2011, na način, da ne da soglasja k tarifi in pravilom po petem odstavku 17. člena ZPreZP. ZDS to svojo pobudo utemeljuje sklicujoč se na mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo (SVZ): "... da 16. člen ZPreZP nikjer ne določa, da bi moral AJPES prvi obvezni večstranski pobot opraviti 15.4.2011 oziroma najkasneje do navedenega datuma, kot to določa prvi odstavek 14. člena predloga Pravil, s čimer bo izpolnila obveznost iz 16. člena ZPreZP".

AJPES ugotavlja, da citirani odstavek s strani ZDS ni ustrezno povzet in je izvzet iz konteksta mnenja SVZ (mnenje SVZ št. 406-5/2011/2, z dne 29. 3. 2011). Sicer pa je tudi mnenje SVZ nelogično, saj SVZ ugotavlja, da je potrebno na podlagi drugega odstavka 28. člena ZPreZP v 30 dneh po uveljavitvi ZPreZP prijaviti obveznosti v večstranski pobot, meni pa, da AJPES za te prijavljene  obveznosti ni dolžan takoj  (trideseti dan) izvesti pobota. Ni jasno, za kakšen namen naj bi potem dolžniki prijavljali obveznosti v pobot, če AJPES pobota ne bi izvedel.  Hkrati pa le  prijavljanje obveznosti v večstranski pobot, ne da bi ga AJPES tudi dejansko izvedel 15.4.2011, dolžnikov (in njihovih računovodskih servisov) ne razbremenjuje naloge priprave podatkov za prijavo v obvezni pobot. Zato je mnenje SVZ neutemeljeno, ravno tako pa tudi  sklicevanje ZDS nanj.


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?