Na vsebino

Novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)

Novica

Novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)


Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih - ZPreZP-1 (Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012), ki je začel veljati dne 28. 7. 2012, v zvezi z izvajanjem obveznega večstranskega pobota uveljavlja glede na ZPreZP nekatere spremembe in določa:
 
Dolžnost prijave denarne obveznosti (prvi odstavek 28. člen ZPreZP-1):
Dolžnik mora prijaviti denarno obveznost, s plačilom katere je v zamudi, v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu (po ZPreZP: dnevu) nastanka zamude. 
 
Dolžnik ni več dolžan prijaviti denarne obveznosti (drugi odstavek 28. člen ZPreZP-1):  

Dolžniki
brez dospelih terjatev (četrti odstavek 28. člena ZPreZP-1):
Dolžnik ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti denarne obveznosti iz prvega odstavka 28. člena ZPreZP-1, če istočasno (v trenutku, v katerem se prijava obveznosti v obvezni večstranski pobot šteje za opravljeno) ni hkrati tudi upnik nobene dospele denarne obveznosti, za katero velja obveznost prijave.
 
Posebej je prepovedana prijava naslednjih obveznosti (33. člen ZPreZP-1):

Prijava obveznosti solidarnih dolžnikov v obvezni večstranski pobot
(30. člen ZPreZP-1):
 
Odgovornost dolžnika (22. člen ZPreZP-1):
Za pravilnost vnosov ter obstoj prijavljenih obveznosti, odpravo napak v vnesenih prijavah in škodo, ki nastane zaradi nepravilnosti predloženih podatkov, je enako kot doslej (15. člen ZPreZP) odgovoren dolžnik.
 
Pošiljanje podatkov za izvršilne postopke (23. člen ZPreZP-1):
23. člen ZPreZP-1 določa obveznost upravljavcev sistema večstranskega pobota, da na zahtevo upnika, ki je imetnik izvršilnega naslova v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, če ta izvršilni naslov dokazuje upnikovo denarno terjatev do dolžnika ali na zahtevo sodišča in drugih organov, ki opravljajo dejanja v postopku izvršbe, pošiljajo podatke o dolžnikih, ki so v obvezni ali prostovoljni večstranski pobot prijavili denarne obveznosti do upnikovega dolžnika.
 
Razveljavitev predpisov in aktov (62. člen ZPreZP-1):
V skladu z 62. členom ZPreZP-1 z dnem njegove uveljavitve (28. 7. 2012) preneha veljati ZPreZP in akti, sprejeti na njegovi podlagi. V skladu z drugim odstavkom 62. člena ZPreZP-1 se razveljavljeni predpisi od 2. do 6. točke prvega odstavka 62. člena ZPreZP-1 uporabljajo do izdaje ustreznih predpisov.

Več na spletnih straneh za večstranski pobot.


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?