Na vsebino

Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2010

Novica

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2010


Za leto 2010 je AJPES do 31. marca 2011 predložilo podatke za statistične namene iz letnih poročil 55.734 gospodarskih družb in 294 zadrug. Na podlagi teh podatkov je AJPES izdelal in objavil:

 Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Slovenije v letu 2010 

Informacija na podlagi zbirnih statističnih podatkov prikazuje rezultate za leto 2010 in je lahko koristen vir podatkov za analizo gospodarskega stanja in za načrtovanje ter spremljanje uresničevanja tekočih gospodarskih politik.

Družbe so v letu 2010 ustvarile 75.318 milijonov evrov prihodkov, 7 % več kakor v letu 2009. Na domačem trgu so prihodke povečale za 3 %, na trgu EU za 22 % in na trgih izven EU za 10 %. Odhodke so v letu 2010 povečale za 9 %. Družbe so imele 462.643 zaposlenih, 0,1% manj kakor v letu 2009. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 36.044 evrov, 5% več kakor v letu 2009. V letu 2010 se je v družbah povečala tudi povprečna mesečna plača na zaposlenega, ki je znašala 1.373 evrov in je bila nominalno za 4 % oziroma realno za 2 % višja kakor v letu 2009. Čisti dobiček v višini 2.576 milijonov evrov (1 % manj kakor v letu 2009) je ugotovilo 33.758 družb, 60,6 % vseh. Čisto izgubo v znesku 2.833 milijonov evrov (38 % več kakor v letu 2009) je ugotovilo 19.632 družb, 35,2% vseh, ki so zaposlovale 25,2 % vseh zaposlenih.

Tako so gospodarske družbe v Sloveniji prvič po letu 2001 izkazale neto čisto izgubo v znesku 256,5 milijonov evrov.


Poslovanje samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2010
 

Za leto 2010 je AJPES do 31. marca 2011 predložilo podatke za statistične namene iz letnih poročil 71.231 majhnih in 11 srednjih podjetnikov. Na podlagi teh podatkov je AJPES izdelal in objavil:

 Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Slovenije v letu 2010

Majhni podjetniki so v letu 2010 ustvarili 4.856 milijonov evrov prihodkov, 6 % več kakor v letu 2009, ki so pomenili 6,4 % prihodkov družb. Večino poslovnih prihodkov, 89,7 %, so ustvarili na domačem trgu. Tudi odhodke so v letu 2010 povečali za 6 %. Podjetniki so imeli 50.336 zaposlenih, 3 % manj kot leto prej, v to število pa se ne vštevajo podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti. Nobenega zaposlenega ni imelo 49.794 oziroma 69,9 % vseh podjetnikov. Pri podjetnikih je neto dodana vrednost na zaposlenega znašala 26.767 evrov, 6% več kakor v letu 2009. V letu 2010 je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega pri podjetnikih 864 evrov in nominalno večja za 8 % oziroma realno za 6 % glede na leto 2009. Podjetnikov dohodek v znesku 362 milijonov evrov, 8 % več kakor v letu 2009, je ugotovilo 55.035 podjetnikov, 77,3 % vseh. Negativni poslovni izid v znesku 89 milijonov evrov, 17 % več kakor v letu 2009, je ugotovilo 15.702 podjetnikov, 22,0% vseh.

Neto podjetnikov dohodek je znašal 274 milijonov evrov, 5 % več kakor v letu 2009, pri čemer se je v letu 2009 zmanjšal za tretjino.
 


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?