Na vsebino

Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2011

Novica

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2011


Za leto 2011 je AJPES do 31. marca 2012 predložilo podatke za statistične namene iz letnih poročil 57.798 gospodarskih družb in 301 zadruga. Na podlagi teh podatkov je AJPES izdelal in objavil:

 Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Slovenije v letu 2011 (1353 kB)

Informacija na podlagi zbirnih statističnih podatkov prikazuje rezultate za leto 2011 in je lahko koristen vir podatkov za analizo gospodarskega stanja in za načrtovanje ter spremljanje uresničevanja tekočih gospodarskih politik.

Družbe so v letu 2011 ustvarile 78.631 milijonov evrov prihodkov, 8 % več kakor v letu 2010. Na domačem trgu so prihodke povečale za 5 %, na trgu EU za 17 % in na trgih izven EU za 16 %. Odhodke so v letu 2011 tudi povečale za 8 %. Družbe so imele 449.235 zaposlenih, 1% več kakor v letu 2010. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 37.512 evrov, 3% več kakor v letu 2010. V letu 2011 se je v družbah povečala tudi povprečna mesečna plača na zaposlenega, ki je znašala 1.416 evrov in je bila nominalno za 3 % oziroma realno za 1 % višja kakor v letu 2010. Čisti dobiček v višini 2.622 milijonov evrov (6 % več kakor v letu 2010) je ugotovilo 35.577 družb, 61,6 % vseh. Čisto izgubo v znesku 2.165 milijonov evrov (1 % več kakor v letu 2010) je ugotovilo 19.802 družb, 34,3% vseh, ki so zaposlovale 20,5 % vseh zaposlenih.

Tako so gospodarske družbe v Sloveniji ponovno izkazale neto čisti dobiček v znesku 457 milijonov evrov, ki je bil najnižji v zadnjih petih letih.
 


Poslovanje samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2011

 

Za leto 2011 je AJPES do 31. marca 2012 predložilo podatke za statistične namene iz letnih poročil 73.072 majhnih in 11 srednjih podjetnikov. Na podlagi teh podatkov je AJPES izdelal in objavil:

 Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Slovenije v letu 2011 (817 kB)

Majhni podjetniki so v letu 2011 ustvarili 5.052 milijonov evrov prihodkov, 11 % več kakor v letu 2010, ki so pomenili 6,4 % prihodkov družb. Večino poslovnih prihodkov, 88,8 %, so ustvarili na domačem trgu. Odhodke so v letu 2011 povečali za 10 %. Podjetniki so imeli 47.874 zaposlenih, 2 % več kot leto prej, v to število pa se ne vštevajo podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti. Nobenega zaposlenega ni imelo 52.074 oziroma 71,3 % vseh podjetnikov. Pri podjetnikih je neto dodana vrednost na zaposlenega znašala 28.198 evrov, 4 % več kakor v letu 2010. V letu 2011 je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega pri podjetnikih 902 evra in nominalno večja za 4 % oziroma realno za 2 % glede na leto 2010. Podjetnikov dohodek v znesku 376 milijonov evrov, 12 % več kakor v letu 2010, je ugotovilo 57.280 podjetnikov, 78,4 % vseh. Negativni poslovni izid v znesku 79 milijonov evrov, 10 % več kakor v letu 2010, je ugotovilo 15.337 podjetnikov, 21,0% vseh.

Neto podjetnikov dohodek je znašal 297 milijonov evrov, 12 % več kakor v letu 2010, ki je tudi absolutno višji kot v letu 2009, vendar pa manjši kot v letih 2003 do 2008.
 VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?