Na vsebino

Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2014

Novica

Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2014

Število predloženih letnih poročil

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov je vplivalo število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih dohodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2014 12.153, v letu 2013 pa 7.271.

Letna poročila za leto 2014 je predložilo tudi 332 zadrug, ki so skupaj ustvarile 805.252evrov prihodkov in imele 3.087 zaposlenih
 

Poslovni izid

 

 

Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe

Samostojni podjetniki

2014

Indeks*
2014
2013

2014

Indeks*
2014
2013

Število subjektov

63.590

-

67.500

-

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur)

432.906

104

41.632

106

Prihodki

79.449.022

105

4.854.578

110

Prihodki na tujem trgu

28.092.260

107

552.191

111

Odhodki

78.119.441

104

4.488.132

109

Neto dodana vrednost

17.456.370

107

1.308.199

111

Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR**

40.324

107

11.987

109

Neto čisti dobiček oz. podjetnikov dohodek

17.456.370

105

366.446

124

* Podatki za leto 2013 iz letnih poročil, predloženih za leto 2014.
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.


Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2014, so povečali število zaposlenih, prihodke, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.490 EUR. V primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v družbah, ki so predložile letna poročila za leto 2013, je bila nominalno večja za 29 evrov, ob 0,2 odstotni rasti življenjskih potrebščin pa realno višja za 1,8 %. Če ugotavljamo povprečno mesečno plačo na zaposlenega v letu 2013 iz podatkov letnih poročil za leto 2014 (podatki za prejšnje leto), je ta znašala 1.468 evrov in bila realno višja za 1,3 %. VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?