Na vsebino

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2015

Novica

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2015


Število družb
(primerjava z družbami v 2014)

65.214

 

+1.624


Število zaposlenih
(na podlagi delovnih ur)

444.839

 

+20.197


Povprečna plača na zaposlenega
 

1.504 EUR

 

+8 EUR


Prihodki

 

81.781 mio EUR

 

+4%


Prihodki na tujem trgu

 

30.257 mio EUR

 

+8%


Odhodki
 

79.669 mio EUR

 

+3%


Neto dodana vrednost
 

18.294 mio EUR

 

+6%


Neto dodana vrednost na zaposlenega
 

41.124 EUR

 

+1%

 

Neto celoten dobiček
 

2.111 mio EUR

 

+81%

 

Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR) Gospodarske družbe Samostojni podjetniki
2015 Indeks*
2015
2014
2015 Indeks*
2015
2014
Število subjektov 65.214 - 62.159 -
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 444.839 105 41.005 107
Prihodki 81.780.549 104 4.710.767 107
Prihodki na tujem trgu 30.256.931 108 543.815 111
Odhodki 79.669.384 103 4.349.779 107
Neto dodana vrednost 18.293.537 106 1.282.250 108
Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 41.124 101 12.429 104
Neto celotni dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 2.111.165 181 360.988 110
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, v % 44,8 106 56,3 99

* Podatki za leto 2014 iz letnih poročil, predloženih za leto 2015.
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.

Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2015, so povečali število zaposlenih, prihodke, neto dodano vrednost in neto celotni dobiček. V letu 2015 so družbe poslovanje financirale v večji meri z lastnimi viri sredstev kot v predhodnem letu.
 

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.504 EUR. V primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v družbah, ki so predložile letna poročila za leto 2014, je bila nominalno večja za 14 evrov, ob 0,5 odstotnem znižanju cen življenjskih potrebščin pa realno višja za 1,5 %. Če ugotavljamo povprečno mesečno plačo na zaposlenega v letu 2014 iz podatkov letnih poročil za leto 2015 (podatki za prejšnje leto), je ta znašala 1.496 evrov in bila realno višja za 1,1 %.

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2014 jih je predložilo 67.500 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih dohodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2015 20.026, v letu 2014 pa 12.153.

Letna poročila za leto 2015 je predložilo tudi 341 zadrug, ki so skupaj ustvarile 760.342 tisoč evrov prihodkov in imele 3.059 zaposlenih.

 

Plačilna disciplina

5.397 plačilno nesposobnih pravnih oseb
 


   -15,3%                       

Dospele neporavnane obveznosti nad 5 dni neprekinjeno v letu 2015 imajo trend upadanja, število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek sta manjša tudi v primerjavi s preteklimi leti. Tudi v obdobju januar-marec 2016 sta se v primerjavi s povprečji preteklih let zmanjšala tako povprečni dnevni znesek kot tudi število pravnih oseb z likvidnostnimi težavami, pri samostojnih podjetnikih pa se je povprečni dnevni znesek nekoliko povečal, njihovo število pa upadlo. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb sodi v področje trgovine, sledi gradbeništvo, področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter predelovalne dejavnosti, pri podjetnikih je pomembno še področje gostinstva.


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?