Na vsebino

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2017

Novica

 

Število družb
(primerjava z družbami v 2016)

66.470

 

+867

       

Število zaposlenih
(na podlagi delovnih ur)

481.300

 

+27.802

       

Povprečna plača na zaposlenega

1.581 EUR

 

+38 EUR

       

Prihodki

93.841 mio EUR

 

+13%

       

Prihodki na tujem trgu

37.485 mio EUR

 

+19%

       

Odhodki

89.573 mio EUR

 

+13%

       

Neto dodana vrednost

20.770 mio EUR

 

+8%

       

Neto dodana vrednost na zaposlenega

43.154 EUR

 

+2%

       

Neto čisti dobiček

3.622 mio EUR

 

+15%

Plačilna disciplina

4.189 plačilno nesposobnih pravnih oseb

 -8,9%

  Večletni trend upadanja dospelih neporavnanih obveznostih se je nadaljeval tudi v letu 2017, število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek sta manjša v primerjavi s preteklimi leti. Tudi v prvem trimesečju 2018 sta se v primerjavi s povprečji preteklih let zmanjšala tako povprečni dnevni znesek kot število pravnih oseb z likvidnostnimi težavami, podoben trend je pri samostojnih podjetnikih. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb je v dejavnosti trgovine, gradbeništvu, strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti ter predelovalnih dejavnostih, pri samostojnih podjetnikih tudi v gostinstvu.

 

Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe Samostojni podjetniki
2017 Indeks*
2017
2016
2017 Indeks*
2017
2016
Število subjektov 66.470 - 56.148 -
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 481.300 106 42.025 108
Prihodki 93.840.656 113 4.901.435 110
Prihodki na tujem trgu 37.485.331 119 582.065 112
Odhodki 89.572.904 113 4.529.813 110
Neto dodana vrednost 20.769.854 108 1.350.174 110
Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 43.154 102 13.753 107
Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 3.621.504 115 371.622 111
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, v % 47,7 107 55,3 99

* Podatki za leto 2016 iz letnih poročil, predloženih za leto 2017.
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.

Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2017, so povečali število zaposlenih, prihodke, tudi prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček. V letu 2017 so družbe poslovanje financirale v večji meri z lastnimi viri sredstev kot v predhodnem letu.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.581 EUR. V primerjavi z letom 2016 (iz podatkov letnih poročil za leto 2017 - podatki za prejšnje leto) je bila realno višja za 1,0 %.


 

 

Delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb v letu 2017 je višji kot leto prej, večji od ravni leta 2006, vendar nižji od »rekordnega« v letu 2007.

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2016 jih je predložilo 58.455 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2017 33.234, v letu 2016 pa 27.141.

Letna poročila za leto 2017 je predložilo tudi 420 zadrug (13 več kot za 2016), ki so skupaj ustvarile 772.945 tisoč evrov prihodkov, 8 odstotkov več kot leto prej in imele 2.842 zaposlenih, 0,3 odstotka več kot leto prej.

 VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?