Na vsebino

Predloga sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2009

Novica

 Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (93 KB)

Novost predloga tega navodila je, da se za revizijo poslovanja zadrug po uveljavitvi novele ZZad-C smiselno uporabljajo določbe ZGD-1, v skladu z 41.a členom Zakona o zadrugah. Tako so k reviziji poslovanja zavezane vse srednje in velike zadruge ter majhne (in mikro) zadruge, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu.

 Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev (90 KB)

Novosti predloga tega navodila sta:
1. ukinitev možnosti predložitve podatkov iz letnih poročil društev na papirju in
2. nova vrednost prihodkov oziroma odhodkov, katerih preseganje zahteva revizijo računovodskih izkazov v skladu z ZDru-1A.

Društva, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, imajo še vedno možnost vnosa ali uvoza podatkov letnih poročil na sedežu pristojne izpostave AJPES.


Vabimo vas, da vaše morebitne pripombe na predloga sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2009 posredujete najkasneje do 3. 12. 2009 na elektronski naslov hmen?`iodr-rh.

VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?