Na vsebino

Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (REZ)

Novica

Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (REZ)
 


Na podlagi 379. člena Energetskega zakona in v skladu z Navodilom za vodenje in upravljanje Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije bo AJPES dne 7. 7. 2014 vzpostavil Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (REZ). Vanj se lahko vpišejo fizične osebe, ki želijo opravljati dejavnost proizvodnje električne energije z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW. Fizične osebe, ki dejavnost proizvodnje električne energije opravljajo v pravnem položaju samostojnega podjetnika posameznika ali nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se ne vpisujejo v REZ.

Vpis se opravi na podlagi vloge, v kateri stranka navede svoje podatke (ime in priimek, EMŠO, naslov prebivališča) in številko deklaracije proizvodne naprave, s katero proizvaja električno energijo, ostale podatke o napravi pa AJPES pridobi od Agencije za energijo.

Fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije s pravnoorganizacijsko obliko 167 – proizvajalec električne energije, bo AJPES dne 7. 7. 2014 vpisal v REZ po uradni dolžnosti.

O vpisu v REZ AJPES izda potrdilo, ki ga posreduje proizvajalcu fizični osebi in pristojnemu davčnemu uradu.

 Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije
 


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?