Na vsebino

Rezultati 3. kroga večstranskega pobota v letu 2013

Novica

Rezultati 3. kroga vecstranskega pobota v letu 2013 (22. 3. 2013)


Dolzniki so v 3. krog obveznega in prostovoljnega pobota v letu 2013 – skladno z Zakonom o preprecevanju zamud pri placilih - prijavili svoje obveznosti v skupnem znesku 626.932.439 evrov, pobotanih pa je bilo 39.744.635 evrov. Delez pobotanih obveznosti glede na prijavljene je 6,3 %, glede na dejansko sodelujoce obveznosti pa 14,2 %. Medsebojna zadolzenost poslovnih subjektov se je tako v 24. krogih obveznega vecstranskega pobota (od aprila 2011) skupaj zmanjšala za 1 milijardo in 414 milijonov evrov.

Poslovni subjekti racune za opravljeno storitev pobota prevzemajo hkrati z rezultati pobota. Rezultate pobota lahko pridobijo zakoniti zastopniki ali od njih pooblašcene osebe poslovnih subjektov – dolznikov. AJPES bo izvedbo vecstranskega pobota od vkljucno tega kroga naprej zaracunaval skladno s spremembami Tarife nadomestil stroškov za izvajanje obveznega vecstranskega pobota (UL RS št. 18/2013, z dne 1.3.2013) in Cenika bonitetnih in drugih trznih storitev (z dne 4.3.2013). Cena storitve vecstranskega pobota se zniza iz ene tisocinke (1 ‰) na 0,8 tisocinke (0,8 ‰) od dejansko pobotanega zneska obveznosti v posameznem krogu pobota, najmanjše nadomestilo stroškov pa se zniza iz 2,60 EUR na 1,50 EUR za posamezni krog pobota. Nadomestila ne placajo dolzniki, ki pobotajo manj kot 50 EUR prijavljenih obveznosti v posameznem krogu vecstranskega pobota.

Upniki (njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblašcene osebe) lahko s pomocjo spletne rešitve Vpogled v podatke vecstranskega pobota preverijo, ali so njihovi dolzniki prijavili v pobot svoje obveznosti do njih in v kakšnem znesku. Spletna rešitev deluje v okviru aplikacije ePobot.

Upniki lahko dolznike - za katere ugotovijo, da zapadlih in neplacanih obveznosti do njih niso prijavili v obvezni vecstranski pobot, pa bi jih morali - prijavijo Davcni upravi RS prek njene aplikacije NF-Upnik v sistemu eDavki. Vec informacij na spletni strani eDavki - Obvestila.


 Poročilo o obveznem večstranskem pobotu 22.3.2013 (539 kB)


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?