Na vsebino

Spremembe v dostopu do javnih podatkov sodnega registra

Novica

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnem registru – ZSReg-E, sprejet v Državnem zboru 17. 6. 2009

Novela zakona ZSReg-E, s spremembo ureditve javnosti in obdelave osebnih podatkov, spreminja nabor listin, ki so podlaga za vpis v sodni register in se objavljajo na spletni strani AJPES.
 
Po 1. točki tretjega odstavka 7. člena ZSReg mora biti prek spletnih strani AJPES omogočen javen dostop do naslednjih listin sodnega registra kot javne knjige:

Navedene listine (3. odstavek 48. c člena zakona ZSReg-E) ne smejo vsebovati:
 
Hkrati EMŠO ne smejo vsebovati tudi izhodne listine (Sklep o vpisu v sodni register, Sklep o zavrnitvi vpisa…), ki jih AJPES objavlja po 1. odstavku 43. člena ZSReg, zato bo EMŠO na teh listinah v prihodnje prekrit.

2. Ukrepi Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije

Kljub temu, da ZSReg-E še ni bil objavljen in bo začel veljati šele petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, je AJPES dolžan dostop do podatkov EMŠO na izhodnih listinah omejiti že pred tem, na podlagi odločbe Informacijskega pooblaščenca RS. Informacijski pooblaščenec je odredil oziroma želel enake spremembe, kot so sprejete v noveli ZSReg-E, uveljaviti že z odločbo št. 0612-175/2008/3, izdano dne 13.10.2008 (izrek odločbe glasi: »iz spletne strani www.ajpes.si umakniti vse podatke EMŠO in vse listine, ki vsebujejo osebne podatke posameznikov, ki niso zastopniki, družbeniki oziroma člani nadzora, razen tistih listin oziroma delov listin, ki vsebujejo osebne podatke zastopnikov, družbenikov oziroma članov organov nadzora, ki so neposredno povezani z odpravljanjem njihovih funkcij (1. in 2. odstavek 48. c člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/2007-UPB2, 65/2008)'' ter sklepom št. 0612-175/2008/25 z dne 18.5.2009 o podaljšanju roka za izvršitev odločbe do 20.6.2009, sicer ''bo proti AJPES kot prisilno sredstvo uporabil denarno kazen v znesku 800 evrov. ''
 
Ker AJPES nima pravne pristojnosti za uveljavljanje javnega interesa, v tej zadevi ni uspel s pritožbo, s katero bi preizkusil pravilnost odločbe in sklepa Informacijskega pooblaščenca RS oziroma zahteval odložitev izvršitve do zagotovitve ustreznih pravnih podlag, to je do sprememb in dopolnitev zakona o sodnem registru; le-te bodo zagotovljene z uveljavitvijo sprejete novele ZSReg-E.
 
Najpomembnejše listine iz inšpekcijskega postopka Informacijskega pooblaščenca RS v tej zadevi:
 odločba Informacijskega pooblaščenca z dne 13.10.2008.tif (205 kB)
 obvestilo AJPES z dne 10.11.2008.tif  (170 kB)
 sklep vrhovnega sodišča RS z dne 27.11.2008.tif  (382 kB)
 sklep Informacijskega pooblaščenca o dovolitvi izvršbe z dne 6.4.2009.tif  (79 kB)
 sklep Informacijskega pooblaščenca z dne 18.5.2009.tif  (128 kB)
 pojasnilo AJPES z dne 29.4.2009.pdf  (3202 kB)VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?