Na vsebino

Zavezanci za predložitev letnih poročil AJPES

Novica

Zavezanci za predložitev letnih poročil AJPES


V času predlaganja letnih poročil AJPES se je v javnosti pojavilo vprašanje, zakaj fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost (npr. registrirani odvetniki, notarji, samostojni kulturni delavci, zdravniki - zasebniki, novinarji…), ne predlagajo letnih poročil za javno objavo.

S tem v zvezi AJPES sporoča, da letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil AJPES skladno z veljavno zakonodajo predložijo naslednje vrste poslovnih subjektov:
Vrsta poslovnega subjekta Pravna podlaga
  • gospodarske družbe (kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske družbe),
Zakon o gospodarskih družbah
  • zadruge,
Zakon o zadrugah
  • samostojni podjetniki, razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov,
Zakon o gospodarskih družbah
  • pravne osebe javnega prava (določeni in drugi uporabniki enotnega kontnega načrta), to je javni zavodi, proračuni in druge pravne osebe javnega prava,
Zakon o računovodstvu
  • nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava, to je ustanove, politične stranke, sindikati, itd.,*
Zakon o računovodstvu
  • društva.
Zakon o društvih

* Letna poročila zgoraj navedenih poslovnih subjektov AJPES javno objavi na spletnem portalu (JOLP), razen letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, saj za to ni ustrezne pravne podlage. Javnost letnih poročil nepridobitnih organizacij AJPES zagotavlja le s posredovanjem teh letnih poročil vsakomur, ki to zahteva.

Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost, v predpisih niso zavezane k predložitvi letnega poročila AJPES za javno objavo, temveč za potrebe davčnega obračuna ustrezne podatke sporočajo Davčni upravi RS skladno z Zakonom o davčnem postopku in podrejenimi predpisi.

 Letna poročila > Splošno


VSE NOVICE

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?